AbstractsEngineering

The Process Influence on Strength Properties of an Austenitic Stainless Steel (254 SMO); Processpåverkan på hållfasthet hos ett austenitiskt rostfritt stål (254 SMO)

by Anna Hellqvist
Institution: Örebro University
Department:
Year: 2014
Keywords: stainless steel; hot rolling; levelling; strength; material properties; process parameters; Engineering and Technology; Mechanical Engineering; Teknik och teknologier; Maskinteknik; Maskinteknik; Mechanical Engineering
Record ID: 1359838
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-35545


Abstract

This work has been performed at Outokumpu Stainless AB, QPE, in Degerfors where focus is on production of hot rolled tailor-made quarto plate in special stainless steel grades such as highly alloyed austenitics and duplex steel grades. After a period with low values in strength and a lot of deviations in tensile tests for the highly alloyed austenitic stainless steel, 254 SMO, there was a need to investigate what influence some parameters during process has on strength values. Process parameters during hot rolling and levelling have been examined to see if there is a connection between these and the strength. A statistical data base has been created to investigate the connection with strength. There has been experimental work involving two test plates in different dimensions to see how a double/extended heat treatment influence the sigma phase values and grain size, and if these can be connected to the strength values. The test plates have also been used to investigate how the position of the test coupon is affecting the tensile test result. Moreover, there have been tests performed in the cold plate leveller. The strength is a complex problem since there are many parameters that contribute to a variation in strength value. It is possible to see an influence from the investigated parameters, but their individual impact on strength varies. There are several indications in the results that the flatness seems to be a factor affecting the variation in strength. However, there is a need for more thorough investigations where the flatness can be measured to completely verify this ; Det här arbetet har utförts på Outokumpu Stainless AB, QPE, i Degerfors där man inriktar sig på produktion av varmvalsad, skräddarsydd kvartoplåt i olika specialstål som höglegerade austeniter och duplexa stålsorter. Efter en period med låga värden i hållfasthet och många avvikelser i provning för ett höglegerat austenitiskt stål, 254 SMO, så fanns ett behov av att undersöka vissa parametrars inverkan på hållfastheten. Processparametrar vid valsning och riktning har undersökts för att se om det går att se ett samband mellan dessa och hållfastheten. Statistisk data har tagits fram för att undersöka sambandet med hållfastheten. Även experimentella försök har gjorts, främst på två testplåtar i olika dimensioner, för att se hur en dubbel/förlängd värmebehandling påverkar sigmafas och kornstorlek men även om dessa värden, genom försöken, kan kopplas till hållfasthetsvärden. Plåtarna har också använts till att se hur testresultatet påverkas av var i plåten som testkupongen tas ut. Dessutom har det gjorts försök i riktverket med olika parametrar. Hållfastheten är ett komplext problem att utreda eftersom det finns så många parametrar som ger en variation i resultaten. Det är möjligt att se en påverkan från flera av de undersökta parametrarna men deras individuella påverkan på hållfastheten varierar. Det finns många indikationer i resultaten som pekar på att planheten verkar vara en faktor som…