AbstractsComputer Science

Sales and Product Configurator; Sälj- och produktkonfiguratorer

by Patrik Gustafsson
Institution: Örebro University
Department:
Year: 2010
Keywords: configurator; mass cutomization; product configurator; sales configurator; konfigurator; kundanpassde produkter; produktkonfigurator; säljkonfigurator; Engineering and Technology; Teknik och teknologier; Natural Sciences; Computer and Information Science; Naturvetenskap; Data- och informationsvetenskap; Natural Sciences; Computer and Information Science; Computer Science; Naturvetenskap; Data- och informationsvetenskap; Datavetenskap (datalogi); Natural Sciences; Computer and Information Science; Software Engineering; Naturvetenskap; Data- och informationsvetenskap; Programvaruteknik; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; TECHNOLOGY; Information technology; TEKNIKVETENSKAP; Informationsteknik; TECHNOLOGY; Information technology; Computer science; TEKNIKVETENSKAP; Informationsteknik; Datavetenskap; TECHNOLOGY; Information technology; Computer science; Software engineering; TEKNIKVETENSKAP; Informationsteknik; Datavetenskap; Programvaruteknik; Computer Engineering; Datateknik; teknik; Technology
Record ID: 1358691
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-10318


Abstract

Today companies in the manufacturing industries need to do everything possible to stay ahead in their market, in order to make a profit. This means that they have to slim the organization and every employee has to be more efficient. In other words the companies have to accomplish more with less people. One way to rationalize the sales process is by using a sales and product configurator which is a software tool for handling products and its various variants by using rules and constraints in the configuration process. In this paper a background on why configurators are needed is presented, along with some theory behind the configurator software. Logica – a business and technology service company – gave us the task to make a comparative study of OTS (of the shelf) sales and product configurators, due to the increasing interest from the market. Originally the study should have been done on configuration software but this could not be arranged. Instead information was gathered from the Internet, literature, scientific journals, and proceedings from international conferences in order to make a comparative study. Interviews with persons from two Swedish companies, Tacton Systems AB and In-process AB, which develop and sell configurators, were also conducted to get this information. The report accounts for the result of the answers and their value. ; Idag måste företag inom tillverkningsindustrin göra allt för att ligga steget före på marknaden, detta för kunna göra en vinst. Det innebär att de måste krympa organisationen och varje medarbetare måste bli mer effektiv. Med andra ord företagen måste åstadkomma mer med mindre antal anställda. Ett sätt att rationalisera säljprocessen är att använda en konfigurator som är ett mjukvaruverktyg för att hantera produkter och dess olika varianter med hjälp av regler och begränsningar i konfigurationsprocessen. I denna uppsats presenteras en bakgrund till varför man behöver konfiguratorer, samt en del teori om konfiguratorns programvara. Logica – ett IT-tjänsteföretag – har gett oss i uppdrag att genomföra en jämförelsestudie av sälj- och produktkonfiguratorer, på grund av ökat intresse från marknaden. Ursprungligen skulle undersökningen ha gjorts på konfiguratorers programvara men detta kunde inte ordnas. För att få information för att besvara dessa frågor är information insamlad från Internet, litteratur, vetenskapliga tidskrifter och artiklar från internationella konferenser. Intervjuer med personer från två svenska företag, Tacton Systems AB och In-process AB, som utvecklar och säljer konfiguratorer, har utförs för att få denna information. Rapporten kommer att redogöra för resultatet och dess värde.