AbstractsPsychology

Hur Anställda Erfar Självförmåga

by Nilofar Asadollahi
Institution: Blekinge Institute of Technology
Department:
Year: 2015
Keywords: samhällsvetenskap; social sciences - psychology; anställda; arbetsliv; arbetsmiljö; fenomenografi; kvalitativ; självförmåga; organisation
Record ID: 1357767
Full text PDF: http://www.bth.se/fou/cuppsats.nsf/6753b78eb2944e0ac1256608004f0535/746c9eb6d067a9acc1257df5006e2197?OpenDocument


Abstract

Syftet var att öka förståelsen av hur fenomenet självförmåga erfars av anställda samt hur de föreställer sig sin respektive nivå av självförmåga. Banduras (1997) teori om självförmåga användes med fenomenografi som metod. Fyra anställda på olika organisationer och med olika ålder och kön intervjuades. Det uppfattades att självförmåga fanns i många olika aspekter av de anställdas yrkessliv, det uppfattades som något som påverkade dem i väldigt stor utsträckning. Deltagarna hade sinsemellan olika nivåer av självförmåga och det visades tydligt i hur de hanterade olika delar av sitt arbetsliv. Det visades i deras val av arbetsuppgifter och om de påverkades positivt eller negativt av omgivningen samt av sina erfarenheter. Fler fenomenografiska studier om självkänsla bör genomföras inom psykologin, det skulle vara intressant att koppla emotioner och personlighets tester till fenomenet.