AbstractsComputer Science

On the Use of Formations in Land Warfare

by Andreas Forstén
Institution: KTH Royal Institute of Technology
Department:
Year: 2015
Keywords: Natural Sciences; Computer and Information Science; Computer Science; Naturvetenskap; Data- och informationsvetenskap; Datavetenskap (datalogi)
Record ID: 1357720
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-166868


Abstract

This paper investigates military formations and tries to give an answer to the question of how geometry affects outcomes of battles. The investigation has primarily been done with the aid of a model based on Markov chains. This method was then complemented with simulations made in Unity 3D. Special focus has been laid on analysing the flanking maneuver and comparisons have been made with recommendations from official sources in the military. The conclusions drawn point toward the importance of geometry during battles. ; Om bruket av formationer vid krigföring på land.  Rapporten behandlar militära formationer och försöker ge svar på frågan om hur geometrin hos dessa påverkar ett slag. Undersökningen har i huvudsak gjorts med en modell baserad på Markovkedjor. Denna metod kompletterades sedan med simuleringar i Unity 3D. Speciell fokus har lagts vid överflyglingsmanövern och jämförelser har gjorts med rekommendationer från officiella källor inom militären. De erhållna slutsatserna pekar mot att geometrin är av icke försumbar betydelse.