AbstractsBiology & Animal Science

Equestrian World; Modern hästanläggning

by Isa Olson Ehn
Institution: KTH Royal Institute of Technology
Department:
Year: 2015
Keywords: Horse; riding; rider; architecture; riding arena; EFTE; plastic; timber structure; stable; arena; feeding table; restaurant; Djurgården; Stockholm; Ridhus; ridbana; ridarena; arena; stall; EFTE; plast; struktur; trästruktur; trä; Djurgården; Stockholm; arkitektur; Humanities; Arts; Architecture; Humaniora; Konst; Arkitektur; Master of Architecture - Architecture; Arkitektexamen - Arkitektur
Record ID: 1351843
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-140429


Abstract

Once you have experienced the art of riding your life will never be the same, and for most riders it is a lifelong passion. Riding is the second largest youth sport in Sweden, but it is also an almost mythical sport for those who have never tried it. This project aims to create a stable to showcase the equestrian world to a greater audience, a National Riding Arena, designed form the perspective of horses, riders and visitors. ; Ridning är en upplevelse som för de flesta blir en livslång passion. I Sverige är ridning den näst största ungdomssporten, men för de som aldrig har prövat är det en nästan mytisk sport. Det här projektet syftar till att skapa ett stall som visar upp ridsporten och hästvärlden för en större publik. En nationell ridarena, designad från hästens, ryttarens och besökarens perspektiv.