AbstractsComputer Science

Creating an effective quality management method within software development; Att skapa en effektiv kvalitetsäkringsmetod inom mjukvaruutveckling

by Erik Ramberg
Institution: KTH Royal Institute of Technology
Department:
Year: 2015
Keywords: QA; testing; Quality assurance; Scrum; Software development; QA; testning; kvalitet; systemutveckling; Natural Sciences; Computer and Information Science; Computer Science; Naturvetenskap; Data- och informationsvetenskap; Datavetenskap (datalogi); Master of Science in Engineering - Computer Science and Technology; Civilingenjörsexamen - Datateknik; Datalogi; Computer Science
Record ID: 1350724
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-165338


Abstract

This thesis answers how to create an effective quality assurance method within software development, especially games development. The work has mainly consisted of interviews with employees and others within the same business as well as studies of literature. The thesis also describes how the new quality management method got management acceptance, how it was implemented, what happened and recommendations. The work was conducted in 2007 and the result in this report is still, eight years later, used by the company. ; Denna rapport berättar hur man skapar en effektiv kvalitetssäkringsmetod inom mjukvaruutveckling, särskilt spelutveckling. Arbetet har i huvudsak bestått av intervjuer med företagets anställda såväl som andra inom samma bransch samt litteraturstudier. Rapporten beskriver även hur den nya kvalitetssäkringsmetoden förankrades i organisationen, hur den implementerades, vad som hände sen samt rekommendationer. Arbetet utfördes 2007 och såsom framgår i denna rapport används resultatet, åtta år senare, fortfarande av företaget.