AbstractsPhysical Sciences

The MIT bag-model

by Leo Lagerkvist
Institution: KTH Royal Institute of Technology
Department:
Year: 2015
Keywords: Natural Sciences; Physical Sciences; Naturvetenskap; Fysik
Record ID: 1347213
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-167796


Abstract

This thesis studies the MIT bag-model and derives important equations regarding this model. The masses of the hypothetical glueballs are determined using the MIT bag-model. Five different glueball masses are predicted and the lowest glueball mass is determined to be 0.961 GeV. This is in excellent agreement with similar predictions using the MIT bag-model. Lattice QCD and other nucleon models are compared to the MIT bag-model. Many recent studies using lattice QCD have found the lowest glueball mass to be <img src="http://www.diva-portal.org/cgi-bin/mimetex.cgi?%5Csim" />1.6 GeV. This result better suits newly discovered glueball candidates, indicating that our calculated mass is to low. ; Denna avhandling studerar MIT bagmodellen och härleder relevanta ekvationeri modellen. En massberäkning av de hypotetiska klisterbollarna görs med hjälp av MIT bagmodellen. Fem olika klistebollar beräknas och lägsta klistebollsmassan fåstill 0.961 GeV. Detta är i utmärkt överensstämmelse med liknande studier gjorda med MIT bagmodellen. Lattice QCD och andra nukleonmodeller jämförs med MIT bagmodellen. Många nya studier med lattice QCD har beräknat lägsta klisterbollsmassan till <img src="http://www.diva-portal.org/cgi-bin/mimetex.cgi?%5Csim" /> 1,6 GeV. Detta resultat passar bättre in på nyligen upptäckta klisterbollskandidater, vilket tyder på att vår beräknade massa är för låg.