AbstractsBiology & Animal Science

Webbdesign för barn - En studie om användarvänlighet och webbdesign, samt en prototyp av den ”ultimata” webbplatsen för barn mellan 9-12 år.

by Emma Larsson
Institution: Blekinge Institute of Technology
Department:
Year: 2012
Keywords: medieteknik; media technology; webbdesign; användarvänlighet; användartest; fokusgruppstest; design; barn
Record ID: 1345900
Full text PDF: http://www.bth.se/fou/cuppsats.nsf/6753b78eb2944e0ac1256608004f0535/a667109b9b80a5a1c1257a2200477911?OpenDocument


Abstract

Hur ser den ”ultimata” webbplatsen för barn ut? Hur vet man om en webbplats är användarvänlig, hur testar man det? Vad är det viktigaste man bör tänka på när man designar en webbplats för barn? Dessa frågor kommer i detta arbete analyseras och besvaras. Arbetet innehåller även en lista på populära webbplatser som barn mellan 9-12 år besöker dagligen. Statistiken för de webbplatser som barn besöker mest är hämtad från den enkätundersökning som genomförts i två skolor i Karlshamns kommun, klass tre till sex. Statistiken jämförs sedan med tidigare forskning för att ge en bild över utvecklingen av barns internetanvändning. Sammanlagt 168 barn medverkade i undersökningen, antalet gav en generell bild av hur barn i dessa åldrar ser på en webbplats och hur de vill att en webbplats ska se ut. Arbetet är både teoretiskt och praktiskt då målet har varit att skapa en prototyp av den ”ultimata” webbplatsen för barn.