AbstractsEconomics

Rationality of Individual Investors

by Erik Andersson
Institution: Umeå University
Department:
Year: 2013
Keywords: Rationality; anchoring; stock; return; EMH; Social Sciences; Economics and Business; Business Administration; Samhällsvetenskap; Ekonomi och näringsliv; Företagsekonomi; International Business Program; Civilekonomprogrammet med internationell inriktning
Record ID: 1343685
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-79994


Abstract