AbstractsMedical & Health Science

Developing young female football players' physique

by Johanna Sjögren
Institution: Linnæus University
Department:
Year: 2014
Keywords: Periodization of training; strength training; young athletes; Medical and Health Sciences; Health Sciences; Sport and Fitness Sciences; Medicin och hälsovetenskap; Hälsovetenskaper; Idrottsvetenskap; Idrottsmedicin; Sports Medicine
Record ID: 1338141
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-35363


Abstract

<strong>Introduction: </strong>The present study describes a 3 year model for physical training of young female football players. The aim was to investigate and describe how systematical training based upon The Spinal Engine Theory and periodisation of training over time could increase the players’ physical statues, hence prepare them for increased loading over time associated with elite football. <strong>Method: </strong>12 out of 28 players completed 3 years of periodised training including annual plans of preparatory, competitive and transition phases. A testbattery including flexibility, stability, maximum strength and power tests was performed annually. <strong>Results: </strong>A significant increase in both maximum strength and power over time was visible using ANOVA within subjects tests. Post Hoc tests indicated that the change was visible after only one year and the trend continued. <strong>Discussion: </strong>The results and the model can aid future discussion regarding coaching education and loading of young players. Along with further research regarding psychological aspects as well the material can serve as a basis for how clubs can create a better support structure around our young players.  ; Den aktuella studien beskriver en 3 årig modell för fysisk träning av unga kvinnliga fotbollsspelare. Syftet var att undersöka och beskriva hur systematisk träning baserad på The Spinal Motor Theory och periodisering av träning över tid skulle kunna öka spelarnas fysiska status, därmed bättre förbereda dem för ökad belastning över tid och förbereda dem för kommande elitfotboll. 12 av 28 spelare genomgick hela 3 åriga modellen som inkluderade årlig periodiserad träning innehållande förberedande, tävling och övergångsfaser. Ett testbatteri som inkluderade flexibilitet, stabilitet, maxstyrka och power tester utfördes årligen. En betydande ökning av både maximal styrka och power över tiden var synlig vid analys av ANOVA (within-subject) tester. Post hoc tester visade att förändringen var synlig efter bara ett år och trenden fortsatte under kommande 2 år. Resultaten kan bidra till framtida diskussioner kring tränarutbildning och riktlinjer kring belastning av unga spelare. Tillsammans med vidare forksning kring psykologiska aspekter kan materialet ses som ett underlag för hur klubbar kan arbeta för att skapa en bättre stödstruktur kring våra unga spelare.