AbstractsBiology & Animal Science

Body and Mind; Kropp och själ

by Nadja Beden
Institution: Umeå University
Department:
Year: 2014
Keywords: Humanities; Languages and Literature; General Literature Studies; Humaniora; Språk och litteratur; Litteraturvetenskap; Engelska med litteraturvetenskaplig inriktning, examensarbete för masterexamen; Engelska med litteraturvetenskaplig inriktning, examensarbete för masterexamen
Record ID: 1334651
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-93917


Abstract