AbstractsPhysical Sciences

Temperature sensor based on dual fiber Bragg gratings

by Henrik Ekestam
Institution: KTH Royal Institute of Technology
Department:
Year: 2015
Keywords: Natural Sciences; Physical Sciences; Naturvetenskap; Fysik
Record ID: 1333340
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-168137


Abstract

The objective of the project was to examine if it was possible to develop a low-cost temperature sensor using dual fiber Bragg gratings (FBGs). The intention was to use one FBG as a reference and let the other FBG function as the sensor. The study shows that it is possible to characterize the temperature sensitivity of each FBG and use the reference to sweep over the applicable spectrum to find the Bragg-wavelength of the sensor. This could be done measuring only the total intensity instead of intensity per wavelength with an optical spectrum analyzer, and with high accuracy. Thus, it seems feasible to construct a low cost and accurate optical temperature sensor based on dual FBGs. ; Målet med projektet var att undersöka möjligheten att utveckla en lågkostnads-temperatursensor baserad på dubbla fiber Bragg-gitter (FBG). Syftet var att använda ett FBG som referens och låta det andra FBG:t fungera som sensor. Studien visar att det är möjligt att karaktärisera temperaturkänsligheten hos de båda FBG:erna och använda referensen för att svepa över den relevanta delen av spektrumet för att identifiera sensorns Bragg-våglängd. Det går att åstadkomma genom att mäta bara den totala intensiteten istället för intensitet per våglängsenhet med en optisk spektrumanalysator, och det går att göra med hög noggrannhet. Således ter det sig troligt att det till låg kostnad går att konstruera en precis optisk temperatursensor baserad på dubbla fiber Bragg-gitter.