AbstractsComputer Science

Comparing Dependency and Constitency Approaches for Interpreting Natural Language

by Kwabena Asante-Poku
Institution: KTH Royal Institute of Technology
Department:
Year: 2015
Keywords: Natural Sciences; Computer and Information Science; Computer Science; Naturvetenskap; Data- och informationsvetenskap; Datavetenskap (datalogi); Bachelor of Science in Engineering - Computer Engineering; Högskoleingenjörsexamen - Datateknik
Record ID: 1332215
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-168419


Abstract

The purpose of this paper is to compare two general methods of parsing; dependency parsing and constituency parsing. This is to examine which is favorable when interpreting input in the form of natural language regarding navigating in a simulated environment. Accordingly, we collected a series of different input commands using a form of Wizard-Of-Oz-system were the participants gave commands to what they believed was a fully automated application. Analysis of the tree-structures of each respective method for the retrieved input shows that, while both methods are implementable, constituency parsing is to be preferred due to the stable structuring of the words in the received commands. ; Syftet med denna rapport är att jämföra två generella metoder för parsing: dependensgrammatik och frasstrukturgrammatik. Detta för att undersöka vilka av dessa som är fördelaktigast att använda för att tolka kommandon som berör navigering i en simulerad miljö. Följaktligen har vi samlat indata genom att använda oss av ett Wizard-Of-Oz-system där användare som deltar får ge kommandon till vad de tror sig vara ett autonomt system. Analys av båda metoders trädstrukturer av insamlad data visar, trots att båda metoder är implementerbara, att frasstrukturgrammatiken är att föredra på grund av den ordnade strukturen i de inhämtade kommandona.