AbstractsEconomics

Money Management Using the Kelly Criterion

by Mårten Hagman
Institution: Umeå University
Department:
Year: 2015
Keywords: Social Sciences; Economics and Business; Economics; Samhällsvetenskap; Ekonomi och näringsliv; Nationalekonomi; Masterprogrammet i Nationalekonomi; Master´s Programme in Economics; Master Thesis in Economics I; Master uppsats i nationalekonomi I
Record ID: 1328811
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-103294


Abstract