AbstractsEconomics

Determining factors in the selection of an advertising agency

by Fredric Nilsson
Institution: Högskolan i Halmstad
Department:
Year: 2015
Keywords: Social Sciences; Economics and Business; Business Administration; Samhällsvetenskap; Ekonomi och näringsliv; Företagsekonomi; International Marketing; Internationell marknadsföring
Record ID: 1328007
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-27746


Abstract