AbstractsLanguage, Literature & Linguistics

Abstract

Oppgaven tar for seg syntaktiske og funksjonelle aspekter ved fortellende setninger i samtidsengelsk hvor subjektet kommer etter verbet. Materialet er hentet fra 1800 sider skriftlig engelsk og er først gjenstand for en omfattende syntaktisk klassifisering. I tillegg er materialet analysert for å finne ut om denne gruppen setninger viser preferanser i sin informasjonsstruktur. Utganspunktet for denne analysen er Praag-lingvistenes teori om FSP. This study deals with syntactic and functional aspects in declarative clauses in present-day English where the subject follows the verb. The material is drawn from 1800 pages of written English. First the clauses are subject to a comprehensive syntactic classification followed by an analysis of their information structure. The point of departure for this analysis is the theory of FSP originating in the Praag-school of linguists.