AbstractsBiology & Animal Science

En EXAFS-studie av DFT-modellerte AuCu-nanopartikler; An EXAFS-study of DFT-modelled AuCu-nanoparticles

by Leif Kristian Tungodden
Institution: Norwegian University of Science and Technology
Department:
Year: 2014
Record ID: 1294531
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:no:ntnu:diva-26504


Abstract

En strukturstudie av AuCu-nanopartikler har blitt gjennomført ved hjelp av DFT og EXAFS. Det ble i alt undersøkt 18 DFT-modellerte AuCu-nanopartikler med størrelser fra 38 til 80 atomer og varierende støkiometrisk sammensetning. Man forsøkte å finne kandidater til eksperimentelt framstilte AuCu-partikler under føringer om bestemte koordinasjonstall, bindingslengder og krav om ren kobberkjerne. Den fremste kandidaten ble funnet å være en triangulær Au14Cu47-partikkel med flatpakt 3-lags struktur. EXAFS-analyse ble gjort på denne partikkelen og sammenliknet med eksperimentelle EXAFS-resultater. Herav ble det påvist at de eksperimentelle partiklene var bimetalliske. Ovrige undersøkelser viste at Cu som kildeatom er sensitiv for EXAFS-bidrag fra Au i bimetalliske partikler. Spesielt gjelder dette for k-verdier i nærheten av 10 1/Å.