AbstractsBiology & Animal Science

Beregning og dimensjonering av Gulliksrud bru etter Eurokodeserien; Analysis of Gulliksrud Bridge according to Eurocodes

by Klara Då
Institution: Norwegian University of Science and Technology
Department:
Year: 2014
Record ID: 1294425
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:no:ntnu:diva-26872


Abstract

Denne oppgaven har i hovedsak gått ut på å beregne en eksisterende bru, Gulliksrud bru, og dimensjonere den etter prosjekteringsreglene. Brua er en etteroppspent platebru med syv spenn og har en lengde på 183 m. Resultatet er basert på beregningene som er utført ved hjelp av NovaFrame, håndberegninger og relevant teori. Første del av oppgaven består av relevant bakgrunnsstoff som brukes videre til modellering og beregning,Det viktigste som er blitt gjort i denne oppgaven er å kontrollere moment- og skjærkapasitet i bruddgrensetilstand og spennings- og rissviddebegrensning i bruksgrensetilstand. Fra bruddgrensetilstand har tverrsnittet tilstrekkelig momentkapasitet mot ytre belastning i felt og over støtte. Skjærstrekkapasiteten er mindre enn dimensjonerende skjærfrakt. Brua overholder derimot skjærtrykkapasiteten massevis. Denne oppgaven følger prosjekteringsreglene etterEurokode 2 .Prosjektering av betongkonstruksjoner. Del 1-1. Allmenne regler og regler for bygninger.Beregningene av spenninger og rissvidder i bruksgrensetilstand overskrider grenseverdiene. Det kreves derfor armering med heft for å begrense opprissingen. Andre mulige tiltak for å motstå opprissing i betongen er å bruke karbonfiberforsterkning, som har stor strekkapasitet. Et eget kapittel om karbonfiberforsterking på betongkonstruksjoner er presentert til slutt i oppgaven.