AbstractsBiology & Animal Science

Utbedring og uttesting av programmet fap2D; Improving and Validating the Program fap2D

by Torjus Sandviken
Institution: Norwegian University of Science and Technology
Department:
Year: 2014
Record ID: 1294414
Full text PDF: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:no:ntnu:diva-26420


Abstract

Denne rapporten presenterer arbeidet med å videreutvikle programmet fap2D, et PC-program for statisk og dynamisk analyse av plane rammekonstruksjoner.Arbeidet bygger videre på arbeider utført i tidligere masteroppgaver knyttet til fap2D. Til sammen har det blitt utviklet et omfattende analyseverktøy for konstruksjoner. Etter hvert som programmet har vokst har det blitt stadig mer utfordrende å holde det feilfritt og brukervennlig. Hovedfokuset i denne masteroppgaven har derfor vært å rette opp feil og gjøre brukeropplevelsen bedre.Rapporten viser en oversikt over endringer som har blitt gjort i programmet siden forrige versjon. Endringene er i form av feilrettinger, mindre justeringer av funksjonalitet og nye implementasjoner. Deler av endringene er basert på tilstandsrapporter som er skrevet i tidligere arbeider, blant annet de undertegnedes prosjektoppgaver fra høsten 2013. Likevel er størstedelen basert på vurderinger gjort undervegs i masteroppgaven.I tillegg til selve programmeringsarbeidet er det gjennomført drøftinger av tilstanden og fremtiden til fap2D. Drøftingene er samlet i en rapport som tar for seg temaer som betatesting, lisensiering og distribusjon, validering av analyser, og gjenstående programmeringsoppgaver. For å fremskynde læringsprosessen for fremtidige utviklere har man forsøkt å etterlate seg detaljert dokumentasjon av kompliserte deler av kildekoden. Hovedproduktet av masteroppgaven er programmet fap2D i seg selv. For å gi et mer detaljert inntrykk av hva som er gjort er det lagt til flere større vedlegg som beskriver arbeidet. Kronologisk logg for begge de undertegnede viser fremdriften.