AbstractsBiology & Animal Science

Primary prevention of cardiovascular disease: evaluation of an individual-based strategy

by B.E. Çölkesen
Institution: Universiteit van Amsterdam
Department:
Year: 2013
Record ID: 1264673
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11245/1.385775


Abstract

Deelname aan een webbased preventief gezondheidsonderzoek met gerichte leefstijladviezen voor patiënten met hart- en vaatziekten leidt niet tot een meetbaar leefstijleffect. Wel was sprake van een afname van het risico op hart- en vaatziekte. Die afname is bijna 18 procent onder deelnemers met een hoog risico, en met zo’n 5 procent onder alle deelnemers na zes maanden follow-up. Verbetering van primaire preventiestrategieën kan hart- en vaatziekten voorkomen. Erşen Çölkesen onderzocht het effect van een webbased preventief gezondheidsonderzoek met gerichte leefstijladviezen. Hij keek naar inhoud, methoden voor risicoberekening, wetenschappelijk gefundeerde keuze van interventies gebaseerd op richtlijnen, en naar bereik en effectiviteit van het programma in een bedrijfsgeneeskundige setting. Deelname leidde niet tot een meetbaar leefstijleffect. Dergelijke programma’s verbeteren wellicht de primaire preventie, maar gerandomiseerde studies met een langere follow-up moeten het uiteindelijke bewijs leveren.