AbstractsBiology & Animal Science

Sphingolipids in essential hypertension and endothelial dysfunction

by L.J.A. Spijkers
Institution: Universiteit van Amsterdam
Department:
Year: 2013
Record ID: 1264638
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11245/1.393001


Abstract

Patiënten met een hoge bloeddruk (hypertensie) hebben een verhoogde concentratie van bepaalde sfingolipiden (vetten) in het bloed. Het gaat daarbij voornamelijk om ceramide, dat een belangrijke rol speelt bij celdeling. Ook zijn er bij dieren met een hoge bloeddruk verhoogde ceramidespiegels aantroffen. Léon Spijkers toont aan dat ceramide de vaatweerstand verhoogt, doordat het een negatief effect heeft op de endotheelfunctie van bloedvaten. Sommige geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk kunnen dit negatieve effect verminderen door ceramidespiegels en de expressie van bepaalde enzymen in het endotheel te verlagen. Het omgekeerde geldt ook, bijvoorbeeld voor het middel Fingolimod (Gilenya), onlangs geregistreerd voor de behandeling van multiple sclerose. In klinische trials liet Fingolimod inderdaad een lichte bloeddrukverhoging zien. Spijkers toont middels dierproeven aan dat ceramidespiegels daarbij inderdaad een rol spelen. Bij een aanzienlijk aantal patiënten is de verhoogde bloeddruk onvoldoende onder controle. Tevens blijft de endotheeldysfunctie bestaan, en dat kan op den duur leiden tot orgaanschade en levensbedreigende complicaties. Uiteindelijk zal uit toekomstige studies moeten blijken of farmacologische interventie gericht op ceramideverlaging kan leiden tot verlaging van de bloeddruk en verbetering van de endotheelfunctie.