AbstractsPsychology

Technology-enhanced interactive engagement

by Malefyane Tlhoaele
Institution: University of Groningen
Department:
Degree: PhD
Year: 2015
Record ID: 1261444
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11370/c7c8f50c-8a7a-4f22-88cd-f7e1a9a6b982


Abstract

Het doel van deze dissertatie is een bijdrage te leveren aan de kennis met betrekking tot de effectiviteit van “technology-enhanced interactive-engagement”-methoden (TEIE). Deze zijn erop gericht studenten in het hoger onderwijs te motiveren om met elkaar van gedachten te wisselen en hen te leren zich op een kritische manier het begrip van de leerstof eigen te maken om zo hun leerprestaties te verbeteren. De basisgedachte achter deze studie is dat TEIE-methoden, gemedieerd door motivatie, het leren en de leerprestaties van studenten kunnen sturen. Om deze notie te testen zijn vier modellen ontwikkeld en getest. De (quasi-)experimentele studies zijn uitgevoerd op de Technologische Universiteit Tshwane in Zuid Afrika. In totaal namen 873 studenten deel aan het onderzoek. Op basis van de vier modellen die in deze dissertatie werden getest zijn drie clusters van variabelen onderscheiden die een positief effect hebben op diep-leren en leerprestaties: • TEIE-methoden • Motivatie (intrinsieke motivatie en zelfredzaamheid) • Leervariabelen (peer learning, deep learning, time on task en hulp zoeken) Met betrekking tot het cluster van TEIE-methoden is het van belang dat leerkrachten de technologische leermiddelen op een productieve manier weten te gebruiken. De uitkomsten laten zien hoe de gecombineerde kennis van leerkrachten van zaken zoals technologie, de verschillende leermethoden en inhoudelijke onderwerpen resulteert in een effectieve manier van onderwijs geven die het leren en de leerprestaties van studenten bevordert.; The aim of this dissertation is to contribute to knowledge about the effectiveness of Technology-enhanced interactive engagement (TEIE) methods, in which higher education students are motivated to interactively engage with lecturers as well as their peers inside and outside the classroom. Students are also encouraged and supported to think critically in constructing their own understanding of the content in order learn, and ultimately improve their academic performance. The basic notion underlying this study is that interactive engagement methods and technology, mediated by motivation, have positive effects on learning and academic performance. To test this notion, four models were proposed and tested in different chapters. Overall, 873 students participated in this study; data were collected through class tests designed by participating lecturers and through previously developed questionnaires adopted from various researchers. The research evidence in this study indicates that TEIE methods mediated by motivation improve students’ learning and academic performance. However, there are other variables such as time on task and help seeking among others that strengthen this influence. Specifically, the study depicts peer learning as one of the main mediators of TEIE on deep learning and academic performance. Deep learning also played an important role by mediating most of the variables in the study on academic performance. In conclusion, this dissertation contributes to literature on TEIE methods by…