AbstractsBiology & Animal Science

Towards tailored elderly care; Naar op maat gemaakte ouderenzorg

by Lilian Peters
Institution: University of Groningen
Department:
Degree: PhD
Year: 2015
Record ID: 1260831
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11370/3ae5035d-72f9-4c24-ad47-b7ab0ecaaa31


Abstract

De levensverwachting van ouderen neemt toe, maar helaas betekent dit niet dat alle gewonnen levensjaren ook automatisch gezonde levensjaren zijn. Om te kunnen voorkomen dat de gezondheid van ouderen afneemt, identificeren zorgprofessionals kwetsbare en zorgcomplexe ouderen. Het vaststellen van kwetsbaarheid en zorgcomplexiteit wordt in Nederland veelal verricht met vragenlijsten die de ouderen zelf invullen: de Groningen Frailty Indicator (GFI) en INTERMED cliënt versie (IM-E-SA). Van 2010-2014 werden gegevens van ouderen die deel hadden genomen aan verscheidene studies in Noord Nederland (waaronder LifeLines) geanalyseerd. In deze studies was het percentage kwetsbaarheid tussen de 6-51% en zorgcomplexiteit tussen de 13-25%. Hogere scores van kwetsbaarheid en zorgcomplexiteit werden geobserveerd in mannen, aller oudsten, alleenstaanden, mensen in verpleeghuizen, een lage sociaal economische klasse en ouderen met meer ziekten. Sterke associaties werden geobserveerd tussen kwetsbaarheid en psychologische ziekten en obesitas. In een populatie van 86-jarigen bleek dat de GFI een geschikt instrument was om sterfte en functionele achteruitgang op groepsniveau te kunnen voorspellen. In een algemene ouderen populatie bleken de GFI en IM-E-SA zorgkosten voorspelden: een stijging van één punt op de GFI schaal (range 0-15) of IM-E-SA schaal (range 0-60) hing samen met een stijging van zorgkosten in het daaropvolgende jaar van respectievelijk vijftien en zes procent. De resultaten van het proefschrift zijn van belang voor beleidsmedewerkers van volksgezondheid, ziekenhuizen, eerstelijns praktijken en zorgverzekeraars. De behoefte aan toekomstige zorg voor kwetsbare en zorgcomplexe personen kan geschat worden, zodat passende zorg ingekocht of geleverd kan worden.; Life expectancy is increasing worldwide, but not all life years gained are free of disease or loss of functioning. Therefore healthcare professionals aim to identify frail or case complex elderly persons to subsequently offer tailored care to prevent poor outcomes. In the Netherlands frailty and case complexity are frequently assessed with the Groningen Frailty Indicator (GFI) and INTERMED for the Elderly Self-Assessment (IM-E-SA). In 2010-2014 data were analyzed of elderly persons living in the North of the Netherlands who participated in several studies (e.g. LifeLines). The prevalence of frailty ranged between 6-51%, whereas the prevalence of case complexity ranged 13-25%. Higher scores of frailty and case complexity were observed in males, oldest old, single, living institutionalized, lower socio economic class, and those with more morbidity. Of all individual characteristics frailty showed strongest associations with psychological morbidity and obesity. In an oldest old population the GFI was evaluated as a valuable tool for group level predictions regarding mortality and functional decline. In a general population both measures predicted healthcare cost accurately: one unit increment in GFI-score (range 0-15) or IM-E-SA-score (range 0-60) was associated with a…