AbstractsEconomics

Economic evaluations of non-traditional vaccinations in middle-income countries

by Auliya Abdurrohim Suwantika
Institution: University of Groningen
Department:
Degree: PhD
Year: 2014
Record ID: 1260108
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11370/108963f1-dd22-4ded-8aa0-1e834609b5a7


Abstract

Ondanks toenemende economische welvaart zijn niet-traditionele vaccines nog steeds schaars in Indonesië en zijn er nog diverse uitdagingen voor brede introductie. Dit proefschrift presenteert een raamwerk voor beoordeling van dergelijke vaccins ter ondersteuning van de besluitvorming rond introductie, met rotavirus en hepatitis A vaccins als voorbeelden. Gegeven beperkte budgetten, is dergelijke introductie sterk afhankelijk van financiële arrangementen rondom immunisatie programma’s. Nieuwe bronnen van financiering zijn noodzakelijk om deze nieuwe vaccinatieprogramma’s te kunnen bestendigen. Transparante analyse van obstakels en adequate keuzes in fanianciële planning zijn daarbij cruciale aspecten, en zouden daarbij een integraal onderdeel moeten uitmaken van de planning van de EPI en de bijbehorende management in Indonesië.; Despite its continuously increasing economic level, the introduction of non-traditional vaccines in Indonesia is still facing many challenges. This study proposes a framework on introducing non-traditional vaccines in Indonesia by using two reference cases of rotavirus and hepatitis A immunization. Given its relatively limited immunization budget, the implementation of non-traditional vaccines in Indonesia appears to be strongly dependent on the finance arrangement of the immunization programs. New sources of development financing are required to be pushed to ensure the sustainability of new additional programs. Identifying barriers and choosing financial plans are fundamental aspects in the health sector, and should be fully integrated into the EPI’s planning and management in Indonesia.