AbstractsBiology & Animal Science

Female renal health; Het welzijn van de nier van de vrouw

by Tsjitske Toering
Institution: University of Groningen
Department:
Degree: PhD
Year: 2015
Record ID: 1254934
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11370/ca7a96e0-f017-46f9-92dc-40de135e207a


Abstract

Hoewel veel biomedische kennis uitsluitend gebaseerd is op onderzoek in mannen, zijn er grote geslachtsverschillen in de basale fysiologie, het vóórkomen en progressie van ziekte, en de respons op behandeling. Mannen hebben een hoger risico op hart-, vaat-, en nierziekte dan premenopausale vrouwen. Daarnaast zijn bij vrouwen cardiovasculaire risicofactoren, die gerelateerd zijn aan zwangerschap, relevant. Preeclampsie (zwangerschapsvergiftiging) gaat gepaard met een verhoogd risico op hart-, vaat- en nierziekte op latere leeftijd. Dit proefschrift onderzoekt de mechanismen daarvan, in het bijzonder de rol van het renine-angiotensine aldosteron systeem (RAAS; een bloeddrukregulator), de lokale bloeddoorstroming en filtratie door de nier, en de volumestatus. Wij vonden geslachtsverschillen in het RAAS, met een hogere gevoeligheid voor het hormoon angiotensine II bij mannen. Hoewel binnen de gezonde variatie, hadden mannen hierdoor een iets hogere bloeddruk, iets meer eiwit lekkage en iets meer ontsteking in de nier. Verder was bij mannen het aldosteron in het bloed hoger, hetgeen, door vasthouden van vocht, samengaat met een iets hogere bloeddruk. Na zwangerschapsvergiftiging vonden we een subtiele, maar blijvende verstoring van het RAAS en de renale bloeddoorstroming, hetgeen op langere termijn kan meespelen bij het ontstaan van hoge bloedruk en nierschade. In onze studie waren de afwijkingen door de zwangerschapsvergiftiging zelf veroorzaakt, en niet het gevolg van bijkomende aandoeningen, zoals overgewicht en hoge bloeddruk. Dit alles ondersteunt gerichte aandacht voor geslachtsgebonden factoren bij hart-vaat- en nierziekten, zowel in onderzoek als behandeling, en uiteindelijk, waar nodig, in geslachtsspecifieke behandelrichtlijnen. Het doel is een betere uitkomst voor zowel mannen als vrouwen. Specifieke aandacht is nodig voor zwangerschapsvergiftiging als risicofactor voor hart-vaat- en nierziekten.; Traditionally, medical research focused on men. However, increasing evidence reveals gender differences in physiology, susceptibility to and progression of diseases, and response to therapy. In general, men have a higher risk for chronic kidney disease and cardiovascular disease than women. In women, risk factors related to pregnancy can be relevant, as formerly preeclamptic women have an increased cardiorenal risk later in life, be it or not related to comorbidity. This thesis investigates the role of the renin-angiotensin aldosterone system (RAAS), as a possible pathway involved in gender differences in cardiorenal risk, and the increased risk in formerly preeclamptic women. We found a higher blood pressure response to angiotensin II infusion in men compared with women. Moreover, male rats developed more proteinuria and intrarenal inflammation after prolonged angiotensin II infusion than female rats. Furthermore, men had higher aldosterone level than women, along with a higher extracellular volume and higher blood pressure. Thus, for both effector hormones of the RAAS, the effect on the body is more prominent in…