AbstractsPsychology

English Literacy in Dutch Twice-Exceptional Children and Children with Dyslexia

by V. Lagendijk
Institution: Universiteit Utrecht
Department:
Year: 2015
Keywords: Keywords: giftedness; dyslexia; twice-exceptionality; working memory; second language acquisition Trefwoorden: hoogbegaafdheid; dyslexie; tweemaal-uitzonderlijk; werkgeheugen; tweede taal verwerving
Record ID: 1252689
Full text PDF: http://dspace.library.uu.nl:8080/handle/1874/311908


Abstract

Abstract This study investigated achievement in English literacy as a second language and examined the predictive value of working memory (WM) for English literacy levels. The total sample consisted of 165 Dutch children from 7th and 8th grade, covering four groups: dyslexia, gifted/dyslexia, typically developing, and gifted. Two groups, dyslexia and gifted/dyslexia were used for the analyses. An extensive assessment battery was used for classification into research groups, and to measure English literacy (word reading/orthography/spelling) and WM (verbal working memory [VWM], verbal short-term memory [VSTM], visuospatial short-term memory [VSSTM], and visuospatial working memory [VSWM]). The hypothesis that gifted children with dyslexia would outperform children with dyslexia on English literacy tasks, was accepted. Additionally, it was expected that WM components would predict English literacy performance. For gifted children with dyslexia, VWM and VSTM showed to be positive predictors for English word reading and orthography, respectively. None of the WM components were significant predictors in children with dyslexia. Samenvatting Deze studie onderzocht Engelse geletterdheid als tweede taal, en heeft keek naar de voorspellende waarde van werkgeheugen (WG) voor het niveau van Engelse geletterdheid. De totale onderzoeksgroep bestond uit 165 Nederlandse kinderen uit de eerste en tweede klas, bestaande uit vier groepen; dyslexie, hoogbegaafd/dyslexie, normaal ontwikkelend, en hoogbegaafd. Dyslexie en hoogbegaafd/dyslexie werden gebruikt voor de analyses. Een uitgebreide testbatterij werd gebruikt voor indeling in onderzoeksgroepen, en om Engelse geletterdheid (woord lezen/orthografie/spelling) en WG (verbaal werkgeheugen [VWG], verbaal korte termijn geheugen [VKTG], visueel-ruimtelijk korte termijn geheugen [VRKTG] , en visueel-ruimtelijk werkgeheugen [VRWG]) te meten. De hypothese dat hoogbegaafde kinderen met dyslexie beter zouden presteren op Engelse geletterdheid dan kinderen met dyslexie, werd aangenomen. Tevens werd verwacht dat WG componenten Engelse geletterd- heid zou voorspellen. Voor hoogbegaafde kinderen met dyslexie bleek respectievelijk VWG voor woord lezen, en VKTG voor orthografie positieve voorspellers te zijn. Geen van de WG componenten waren significante voorspellers voor kinderen met dyslexie.