AbstractsAstronomy & Space Science

AGN relics in the radio sky; Restanten van kosmische radiostralers

by Aleksandar Shulevski
Institution: University of Groningen
Department:
Degree: PhD
Year: 2015
Record ID: 1252367
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11370/c0ab4bf6-7515-47ab-ae9b-97d2baff5ab1


Abstract

Sterrenstelsels hebben zwarte gaten in hun kernen: grote stelsels zware zwarte gaten, kleine stelsels lichte. Terwijl sterrenstelsels groeien gedurende hun leven (miljarden jaren), groeien hun zwarte gaten ook, door accretie van materie. De zwarte gaten kunnen hierdoor wel een miljard keer zwaarder dan onze zon worden. Die accretie is niet een gestaag proces maar verloopt in een voortdurende reeks van aktieve episoden die elk ruwweg enkele tientallen miljoenen jaren duren. Sommige soorten sterrenstelsel zenden gedurende zo'n aktieve episode sterke radiostraling uit. Het nagloeien van die radiostraling kan miljoenen jaren na de accretie-episode nog gedetecteerd worden, en dooft tenslotte uit. Zulke radio-restanten zijn het onderwerp van dit proefschrift. Dankzij de revolutionaire nieuwe LOFAR radiotelescoop kunnen ze nu systematisch worden gedetecteerd en onderzocht. Dit proefschrift geeft een eerste aanzet voor deze studies. Het onderzoek levert belangrijke schattingen op van de duur van de aan- en uit-fasevan sterrenstelsels, en laat daarmee zien welke baanbrekende rol LOFAR in de toekomst in dit soort werk kan spelen.; Galaxies have black holes in their nuclei: big galaxies host bigger while small galaxies host smaller black holes. These black holes grow during the lifetime of a galaxy (billions of years) through accretion of matter and they can end up being as massive as billions of suns put together. The accretion is not a steady process but occurs in episodes, each lasting tens of millions of years. Certain types of galaxies produce strong radio waves during the accretion episodes. The radio emission can be detected for millions of years after the matter accretion episode of a black hole has ended, and it slowly fades as time passes. The observed structures, connected to galaxies which host previously active black holes are known as radio relics. This thesis investigates radio relics by imaging their radio emission using the revolutionary Dutch built LOw Frequency ARray (LOFAR) radio telescope. We have used LOFAR to study several examples of radio relics and have derived the duration of the black hole accretion episodes as well as the time elapsed since the accretion has stopped. We have also made new relic discoveries, showcasing the promise which LOFAR holds for future work in this field of research.