AbstractsEconomics

Abstract

In dit proefschrift onderzoeken we het effect van veranderingen in de economische, demografische en sociale context op de beslissing van een individu om te investeren in hoger onderwijs. Voorbeelden van dergelijke veranderingen zijn aanpassingen in het systeem van studiefinanciering, een toename in de levensverwachting, het introduceren van een subsidie op professionele kinderopvang en een afname van het aantal huwelijken. We bestuderen ook hoe de keuze van onderwijs samenhangt met andere belangrijke beslissingen die een individu maakt gedurende zijn of haar leven, zoals arbeidsmarktparticipatie en fertiliteit.; In this thesis we study the effect of changes in the economic, demographic and social environment on an individual's decision to invest in tertiary education. These changes include adjustments to the system of educational loans, an increase in longevity, the introduction of subsidies on professional child care and a drop in marriage rates. We also consider how the education decision interacts with various other choices that a person makes over the course of his or her life, such as labour market participation and fertility.