AbstractsMedical & Health Science

Reported Adverse Drug Events in Pediatric Inpatients in Public Hospitals in Denmark

by Heiðrós Tinna Hannesdóttir 1989
Institution: University of Iceland
Department:
Year: 2015
Keywords: Lyfjafræði
Record ID: 1222211
Full text PDF: http://hdl.handle.net/1946/20855


Abstract

Aim: The aim of this study is to identify ADEs involving pediatric inpatients under 18 years old in public hospitals in Denmark. Methods: This retrospective study reviewed ADEs reported to the DPSD using content analysis. ADEs were collected, coded by category and then analyzed and presented according to the medication process stages relating to the prescribing, dispensing and administration of a drug. The ADEs were further categorized into the type of ADE and compared across the patient’s age, severity of event, and type of drug involved. PRR was calculated for the most frequent types of events. Results: Extracted ADEs numbered 1926 of which 314 were categorized in this study according to the medication process stages. The ADEs occurred most often at the time of dispensing of a drug 45.8% (121) followed by prescribing 38.6% (102) and administration 15.5% (41) where most of the ADEs reached the patient 86.4% (228). There were 8.6% (27) ADEs that lacked information and 7.3% (23) that did not concern this study. The most common types of ADEs were wrong dose 40.2% (106), wrong time 17.4% (46) and wrong drug 13.3% (35). According to PRR calculations wrong dose at the time of prescribing was the most frequent in comparison to type of ADEs in all other medication process stages. Patients included in the ADEs were 40.2% (106) in the age group of 0-1 years old and 72.2% of the ADEs were evaluated as no harm to the patient. Antiinfectives for systemic use (ATC group: J) 35.2% (74) and drugs for the nervous system 31.4% (66) were the most common types of drugs involved in ADEs. Conclusion: This study indicates that implementation of further interventions are needed to prevent ADEs from occurring within the health care system. The results strongly suggest that standardized methods and definitions are needed for better comparison between studies. Markmið: Markmið þessarar rannsóknarinnar var að greina lyfjaatvik hjá börnum undir 18 ára í opinberum sjúkrahúsum í Danmörku. Efni og aðferðir: Þessi afturrýna rannsókn skoðaði skráð lyfjaatvik í DPSD með innihaldsgreiningu (e. content analysis). Lyfjaatvikunum var safnað, þau kóðuð og síðan greind eftir því hvar þau lágu í lyfjagjafaferlinu; við ávísun, tiltekt eða gjöf lyfs. Lyfjaatvikin voru greind áfram í gerð lyfjaatviks og borin saman við aldur skjólstæðings, alvarleika lyfjaatviks og gerð lyfsins í atvikinu. PRR var reiknað fyrir algengustu gerðir af lyfjaatvikum. Niðurstöður: Fjöldi lyfjaatvika voru 1926 og þar af voru 314 flokkuð í þessari rannsókn eftir því hvar þau lágu í lyfjagjafaferlinu. Lyfjaatvikin áttu sér oftast stað við tiltekt lyfs 45.8% (121), þar á eftir við ávísun lyfs 38.6% (102) og síðast við gjöf lyfsins 15.5% (41) þar sem að flest atvikin náðu til sjúklingsins 86.4% (228). Það voru 8.6% (27) lyfjaatvik þar sem upplýsingar voru ekki tiltækar og 7.3% (23) sem tengdust ekki rannsókninni og ekki skoðuð frekar. Algengustu gerðir lyfjaatvika voru rangur skammtur 40.2% (106), röng tímasetning 17.4% (46) og rangt lyf 13.3% (35). Samkvæmt PRR útreikningum var…