AbstractsPsychology

Toiminnanohjauksen arviointi ikääntyneillä aivoinfarktipotilailla: Ennustearvo myöhempään toimintakykyyn

by Hanna Laakso
Institution: University of Helsinki
Department:
Year: 2015
Keywords: Psykologia
Record ID: 1139141
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10138/154717


Abstract

Tavoitteet: Aivoinfarktin seurauksena vaikeudet kognition eri osa-alueilla ovat suhteellisen tavallisia ja ne yleistyvät iän myötä. Erityisesti toiminnanohjaustoimintojen tiedetään vaikuttavan aivoinfarktin jälkeiseen toimintakykyyn. Toiminnanohjauksen kliininen arviointi on kuitenkin haastavaa. Hayling-testi, Kuviosujuvuustehtävä ja Kysymystehtävä eivät ole yleistyneet kliiniseen käyttöön toiminnanohjauksen arvioinnissa ja aiempien niitä koskevien tutkimusten määrä on varsin rajallinen. Tässä tutkimuksessa tutkittiin näiden tehtävien toimivuutta ikääntyneillä aivoinfarktipotilailla kolmen kuukauden kuluttua aivoinfarktista. Suoriutumista näissä vakiintumattomissa tehtävissä verrattiin suoriutumiseen perinteisissä toiminnanohjauksen arviointiin käytetyissä menetelmissä. Lisäksi tutkittiin, ennustaako näissä tehtävissä suoriutuminen ikääntyneiden aivoinfarktipotilaiden toimintakykyä seuranta-aikana. Menetelmät: 62 aivoinfarktipotilasta ja 39 tervettä henkilöä, iältään 55–85 vuotiaita, tutkittiin laajasti sekä neurologisesti että neuropsykologisesti, kun aivoinfarktista oli kuulunut kolme kuukautta. Toiminnanohjausta arvioitiin Trail Making-testillä, Stroop-testillä, Wisconsinin korttien lajittelutehtävällä, Sanasujuvuustehtävällä sekä Hayling-testillä, Kuviosujuvuustehtävällä ja Kysymystehtävällä. Itsenäistä toimintakykyä arjen perustoiminnoissa tutkittiin modified Rankin Scale -kyselylomakkeella (mRS) ja itsenäistä toimintakykyä monimutkaisemmissa toiminnoissa Instrumental activities of daily living -kyselylomakkeella (IADL). Lisäksi 15 kuukauden seurannan jälkeen toimintakykyä arvioitiin mRS-kyselylomakkeella. Tulokset ja johtopäätökset: Perinteisten toiminnanohjauksen arviointimenetelmien lisäksi Hayling-testi ja Kysymystehtävä erottelivat aivoinfarktipotilaita terveistä verrokeista. Lisäksi aineistossamme toiminnanohjaus ennusti myöhempää toimintakykyä. Hayling-testi oli johdonmukaisesti yhteydessä mRS- ja IADL-kyselylomakkeilla tutkittuun toimintakykyyn kolmen kuukauden kohdalla ja ennusti mRS- kyselyllä tutkittua toimintakykyä 15 kuukauden seurannassa. Hayling-testi osoittautui pysyvimmäksi arviointimenetelmäksi ikääntyneiden aivoinfarktipotilaiden toimintakyvyn ennustajana. Toiminnanohjauksen tarkka arviointi on haastavaa ja tulevaisuudessa tarvitaan vielä tarkempia ja herkempiä menetelmiä sen mittaamiseen. Tämä tutkimus vahvistaa toiminnanohjauksen arvioinnin tärkeyden, kun halutaan ennustaa tulevaisuuden toimintakykyä. Objective: Cognitive impairment as a consequence of a stroke is common. Advanced age increases the frequency of poststroke cognitive deficits. Particularly executive dysfunction has an important role in poststroke disability. Complex by their nature, however, measuring executive function is difficult. The Hayling test, Design fluency task and Questioning task are some of the less common assessment methods of executive functions, and thus, they are not widely studied. The aim of the present study was to assess the feasibility of these tests in elderly patients three months after ischemic…