AbstractsTransportation

Developing of aircraft de-icing operations at Helsinki airport

by Mikko Mäkelä
Institution: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Department:
Year: 2010
Record ID: 1137621
Full text PDF: http://publications.theseus.fi/handle/10024/16632


Abstract

For safety reasons, the removal of ice and snow from all critical surfaces of an aircraft is crucial before take-off. Ice can destroy the plain airflow and can jam control surfaces. In the worst case ice can cause noticeable damage to the engine. The goal of this thesis was to do a research about developing of de-icing operations at Helsinki Airport in order to make de-icing operations more efficient and environmental friendly. In addition, this thesis gives an opportunity to spread the general knowledge about de-icing operations amongst the staff working at Helsinki Airport. The purpose of this thesis was not to figure out something totally new and marvelous, but to research the already existing models of operations from other airports and try to adapt them to Helsinki Airport. In order to accomplish the given goal, the first step was to get to know the current situation at Helsinki Airport. The current situation was surveyed by visiting the airport several times during the research. In addition, interviews, phone calls, e-mail and benchmarking were used to give a boost to the theoretical background. As a result of this thesis, a lot of new ideas for further development of de-icing operations came up. Without a doubt, this thesis offers a good starting point for further development of de-icing operations at Helsinki Airport. In future, this thesis can also be used as a valuable training material for the personnel.; Kylmien ja kosteiden sääolosuhteiden vallitessa voi lentokoneen pintaan kerrostua lunta ja jäätä. Turvallisuussyistä on lumi ja jää poistettava lentokoneen pinnasta ennen lentoonlähtöä, sillä ne voivat heikentää lentokoneen suorituskykyä ja ohjattavuutta. Pahimmassa tapauksessa lentokoneen pinnasta irtoava jää voi joutua moottoriin ja rikkoa sen. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia mahdollisuuksia kehittää lentokoneiden jäänpoisto-operaatioita Helsinki-Vantaan lentokentällä entistä tehokkaammaksi ja ympäristöystävälliseksi, sekä levittää yleistä tietoutta jäänpoisto-operaatioista henkilökunnan kesken. Tavoitteen saavuttamiseksi oli perehdyttävä nykytilanteeseen Helsinki-Vantaalla sekä tutkittava mahdolliset parannusmahdollisuudet toimintatapoihin liittyen. Nykytilanne selvitettiin useilla vierailuilla lentokentällä, palavereilla sekä haastattelemalla asianmukaista henkilökuntaa. Parannusmahdollisuudet selvitettiin käyttämällä vertailuanalyysia (benchmarking) useisiin eri lentokoneiden jäänpoistotoimintaa harjoittavaan yritykseen ympäri maailmaa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena ei ollut keksiä mitään uutta ja ihmeellistä, mutta tutkia jo olemassa olevia toimintamalleja muilta lentokentiltä ja yrittää sovittaa niitä Helsinki-Vantaan lentokenttään sopiviksi. Tutkimuksen tuloksena tuli esiin ideoita ja toimintamalleja, joita voidaan käyttää hyödyksi tulevaisuudessa jäänpoistotoimintaa kehittäessä. Tätä opinnäytetyötä voi tulevaisuudessa käyttää myös osaksi koulutusmateriaalina henkilökunnalle.