AbstractsBusiness Management & Administration

Task Planning of Cast In Situ Frame's Concrete Works in St. Petersburg Housing

by Mikko Mäkelä
Institution: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Department:
Year: 2009
Keywords: Concrete; Construction industry; Russia
Record ID: 1136128
Full text PDF: http://publications.theseus.fi/handle/10024/2924


Abstract

This study was done about the task planning of cast in situ frame for housing construction in St. Petersburg. The goal was to present matters associated with task planning and also to examine working phases of cast in situ construction such as form work, reinforcement work, pouring of concrete and dismantling and cleaning of forms. Also the basics of concrete as a building material are presented in the study. The study contains information about the Russian construction markets and chances of Finnish construction companies in these markets are evaluated in the beginning of the study. The effect of the global liquidity crisis on the Russian construction markets is also analysed. NCC has established a subsidiary company in St. Petersburg, Russia, which started housing construction in the beginning of the year 2009. The case project is called Hakkapeliitta Village and it contains 300 apartments. The project’s load bearing frame is going to be implemented as cast in situ structure and a task plan for cast in situ works is going to be made as a result of this study and the finished task plan is attached to the study. Solutions and choices made in this task plan are presented in the end of the study. This study was made in the English language on the request of the client and it was mainly done as literature research.; Tämä insinöörityö tehtiin asuinkerrostalojen paikallavalurungon tehtäväsuunnittelusta. Tavoitteena oli selvittää tehtäväsuunnitteluun liittyviä asioita ja tutkia itse paikallavalurungon rakennusvaiheeseen liittyviä tehtäviä, kuten muotitus, raudoitus, betonointi ja betonin jälkihoito. Myös betonirakentamisen perusteet on esitetty työssä. Työssä tutustutaan Venäjän rakennusmarkkinoiden nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen, sekä arvioidaan suomalaisten yritysten mahdollisuuksia kyseisellä markkina-alueella. Nykyisen taantuman vaikutusta Venäjän rakennusmarkkinoille on myös arvioitu. NCC Rakennus Oy on perustanut tytäryhtiön Pietariin Venäjälle, mikä on aloittanut asuinrakennustuotannon vuoden 2009 alussa. Ensimmäinen kohde on nimeltään Hakkapeliitta Village ja siihen kuuluu 300 asuntoa. Kohteen runko tullaan tekemään paikallavalurakenteisena. Työn tuloksena syntyy tehtäväsuunnitelma kyseisestä kohteesta ja sen tekemiseen liittyvät valinnat ja ratkaisut on esitelty työn lopussa. Tämä kyseinen tehtäväsuunnitelma on työn liitteenä. Työ tehtiin englannin kielellä tilaajan pyynnöstä ja se toteutettiin pääasiassa teoriatutkimuksena.