AbstractsLaw & Legal Studies

International Investments and Liability - the Environmental Aspect

by Maria Pohjanpalo
Institution: University of Helsinki
Department: Faculty of Law
Year: 2015
Keywords: international Investment Law
Record ID: 1135742
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10138/152765


Abstract

This research investigates the interrelation of international investments and the environment. It is a study on fragmentation and how to potentially overcome it in practice through what is called a spectrum approach, in the field of international investment law and international environmental law. In particular the focus is on foreign direct investments. Three research questions are posed. First, why is there an increasing amount of investor-state disputes involving an environmental aspect? Second, is it possible to identify common elements, particular problems and specific rules regarding foreign direct investments which have an environmental aspect, from different sources of law, while also taking into account the element of liability? Finally, how could the risk of conflicts, disputes and any resulting liability be minimized? After the introductory Part I, Part II focuses first on the detailed substance of the research topic, placing it then in the theoretical framework, followed by systemizing the growing and changing regulatory and quasi-regulatory framework of it. In Part III on implementation, relevant existing cases are examined. A practical implementation exercise of the identified rules and elements to a foreign investment in the forest sector is included, to investigate if and how the identified rules and elements would apply. Finally in Part IV discussion on future developments and concluding remarks on the findings are presented. The end product of the research is a compact and practical indicative checklist for states and investors that could serve as a tool in order to minimize as far as possible the risk of disputes and liability. The study demonstrates that due to the fragmented nature of international law, in order to facilitate the functioning of the system there is not one, single solution available. This is particularly the case in relation to the third and final research question. Instead, actions by different actors, in different contexts, levels and temporal phases are required, while ensuring a sufficient dialogue and information flow between these actors. Väitöskirjan aihe on kansainväliset sijoitukset ja vastuu ympäristönäkökulma. Väitöskirjatutkimuksessa käsitellään kansainvälisten investointien ja ympäristön välistä suhdetta. Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti kansainvälisen oikeuden fragmentaatiota eli erikoistumista ja sen vaikutusta suorien ulkomaisten sijoitusten ja ympäristökysymysten väliseen sääntelyyn. Tutkimus sijoittuu kansainvälisen investointioikeuden ja kansainvälisen ympäristöoikeuden leikkauspisteeseen. Tutkimuskysymykset ovat: 1. Miksi tällä hetkellä on jopa lisääntyvässä määrin ympäristöön liittyviä investointiriitoja? 2. Mitä yhteisiä elementtejä, ongelmia ja sääntelyä aiheeseen sisältyy? 3. Kuinka riitoja ja niistä seuraavaa vastuuta pystyttäisiin minimoimaan? Tutkimus jakaantuu neljään lukuun. Ensimmäinen luku sisältää työn johdannon, jonka jälkeen toisessa luvussa tutkimustyö sijoitetaan laajempaan teoreettiseen sekä eri sääntöjen muodostamaan…