AbstractsComputer Science

Optical fiber network : Cisco part

by Lu Chen
Institution: Savonia-ammattikorkeakoulu
Department:
Year: 2014
Record ID: 1134655
Full text PDF: http://www.theseus.fi/handle/10024/74327


Abstract

This thesis describes a experimental optical fiber network. The thesis was based on the industrial placement work to design a laboratory network. The purpose of this thesis was to provide designs for setting an optical fiber network in the city of Kuopio. The project work was started by searching information and usable technology in the books from the library and the Internet. Most of the broadband and/or fiber optical networks use OSPF together with MPLS as their networking protocols. The experiments of the present study involved the switches and routers from Cisco and Juniper. In this part, Cisco devices were focus on the laboratory network. Other parts of the laboratory network have been done by my two other student colleagues. Based on the knowledge I have learned in the CCNA and CCNP, the present study and evaluated methods were confirmed that were suited to my final project. The Cisco part of the laboratory network was also implemented and tested. Tests improved that the design and implementation had been done properly. As a result of this thesis, it can conduced that in the laboratory network, two Cisco routers and switches connected to the Juniper base core network should be used. The result of this thesis indicated that in the laboratory network we should use two Cisco routers and switches that are connected to the Juniper based core network should be used. In that way, the aggregate and the access network segments can be simulated later in reality.; Työssä käsitellään kokeellista valokuituverkkoa, jonka laboratoriossa toteutettu malli perustuu käytössä oleviin järjestelmiin. Tutkimuksen koeasetelmissa käytettiin Cisco- ja Juniper-merkkisiä kytkimiä ja reitittimiä. Minun osani tutkimuksesta keskittyy Ciscon laitteisiin, kaksi opiskelijatoveriani puolestaan keskittyivät tutkimuksen muihin osa-alueisiin. Perustuen CCNA:lta ja CCNP:ltä omaksumaani tietoon, tässä tutkimuksessa käytetyt menetelmät ovat osoitettu oikeiksi ja ovat soveltuneet lopputyöhöni. Tutkielman tulos oli, että kokeellisessa mallissa tulisi käyttää kaksi Cisco reititintä ja kytkintä, jotka ovat kytkettynä Juniper-runkoverkkoon. Tällä tavalla kokonaisuutta ja liityntäverkkojen osia voidaan simuloida jälkikäteen käytännössä. Kokeen Ciscon laitteita käsittelevä osa on myös toteutettu ja testattu, ja suunnittelu ja toteutus ovat osoittautuneet toimiviksi.