AbstractsEconomics

Inefficiencies of Quasi-Market Solutions from an Institutional Perspective: A qualitative case study comparison of local public transportation in six cities in Germany and Finland

by Torsten Seidel
Institution: U of Tampere : Diss
Department:
Year: 2015
Keywords: Näennäismarkkinat; Joukkoliikenne; Uusi Institutionaalinen Taloustiede; Quasi-Markets; Public Transportation; New Institutional Economics
Record ID: 1134324
Full text PDF: http://tampub.uta.fi/handle/10024/96810


Abstract

Näennäismarkkinoiden tehottomuus Tutkimuksessa vertaillaan julkisen joukkoliikenteen järjestämistapoja: julkista monopolia, yksityistä monopolia ja kilpailutettua mallia. Vertaillut tapaustutkimukset ovat Suomesta ja Saksasta. Tutkimus tarkastelee julkisen liikenteen toimijoiden ja instituutioiden tehottomuutta uuden institutionaalisen taloustieteen näkökulmasta. Instituutioiden tehottomuutta tarkastellaan transaktiokustannusteorian avulla ja toimijoiden toimintaa rajoittaneen rationaalisuuden näkökulmasta. Tutkimustulosten mukaan kaikkiin järjestämistapoihin liittyy erityistä tehottomuutta. Paikallinen, kansallinen ja eurooppalainen sääntely vaikuttaa järjestämistapojen tehottomuuteen.; This study compares three different ways of organising local public transportation. Using the explanatory tools of New Institutional Economics, it reveals which types of inefficiencies occur in actors and institutions involved in organising transportation. Public monopolies, private monopolies and competitive tendering models are investigated and compared in case studies from Finland and Germany. Transaction Costs Economics show the potential inefficiencies of the organisational system, while bounded rationality is used for studying the actor groups. Results show how each organisational setting is prone to different inefficiencies and how they are linked to the local, national and European institutional and regulatory frameworks.