AbstractsMedical & Health Science

Estimating Cancer Burden in China

by Ling Yang
Institution: U of Tampere : Diss
Department:
Year: 2005
Keywords: cancer; incidence; mortality; estimation; China
Record ID: 1133852
Full text PDF: http://tampub.uta.fi/handle/10024/67545


Abstract

Väitöskirjatyön tavoitteena oli arvioida syöpätaakan suuruutta Kiinassa viime vuosina, ottaen huomion sekä ilmaantuvuus että kuolleisuus. Nämä tulokset tarjoavat pohjan syövän torjuntatyölle kuten ennaltaehkäisylle. Ensimmäinen koko Kiinan kattava syöpärekisterien kartoitus selvitti syöpärekisteröinnin laajuutta ja käytäntöjä. Kiinan 48 syöpärekisterin toimintatavat vaihtelivat huomattavasti. Tärkeimpiä ongelmia olivat pätevän henkilöstön puute, rahoitusongelmat ja väestön muuttoliike. Työssä ehdotetaan useita parannuksia syöpärekisteritietojen saatavuuden ja laadun kohentamiseksi. Kahden laajan kuolleisuustietokannan vertailussa osoittautui, että terveystietojen tilastointikeskuksen tiedot ovat saatavilla olevista kattavimpia ja edustavimpia. Niiden perusteella analysoitiin yhdeksän yleisimmän syöpätyypin esiintyvyyden muutoksia vuosina 1987 1999. Kuolleisuus aleni ruokatorven, mahan, kohdunkaulan ja nenänielun syövissä sekä leukemiassa. Keuhkosyövän ja rintasyövän aiheuttama kuolleisuus puolestaan suureni. Muutokset olivat selvimpiä nuorimmissa ikäryhmissä, mikä viittaa siihen että muutokset tulevat jatkossa korostumaan. Syöpäkuolleisuutta vuosina 2000 ja 2005 arvioitiin 1990-luvun aineistojen perusteella. Vuonna 2000 Kiinassa arvioitiin olevan 2.1 miljoonaa uutta syöpätapausta. Vuoteen 2005 mennessä määrän arvioitiin lisääntyvän 15%:lla. Yleisimmät syöpämuodot ovat miehillä keuhko, maksa ja mahasyöpä, naisilla taas rinta-, keuhko- ja mahasyöpä. Keuhkosyövän ilmaantuvuus ja kuolleisuus suurenivat sekä miehillä että naisilla, samoin rintasyöpä naisilla. Syövästä on tulossa keskeinen terveysongelma Kiinassa. Syövän aiheuttamien haittojen hillitseminen tulee muodostamaan suuren haasteen Kiinan terveydenhuollolle ja terveyspolitiikalle.; This dissertation was aimed to estimate and project the cancer burden at the national level in China in recent years, from both incidence and mortality profile, in order to provide background information relevant to planning on cancer prevention and control programme. A first national survey on cancer registration practices in China has been conducted to identify all, or as many as possible, of the existing cancer registries and their practices in the country. A wide variation in practices between the 48 cancer registries in China was found. Lack of qualified personnel, insufficient funding support and lack of stability of the population were identified as the major problems. Several suggestions are made about the ways to improve availability and quality of incidence and survival data from cancer registries. Comparing the two big routinely collected mortality datasets in China, data from the Center of Health Information and Statistics (CHIS) of the Ministry of Health and the Disease Surveillance Points (DSP), although CHIS is not completely representative of the Chinese population, the sex and region (urban/rural) specific age-standardised mortality rates from the dataset were closer to the results of the national mortality survey in 1990 1992. Based on the CHIS data, using the…