AbstractsMedical & Health Science

Do Minorities and Immigrants Behave Sexually different? : Literature review of the subject followed by article publishing

by Rodica Iusan
Institution: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu; Lapin ammattikorkeakoulu
Department:
Year: 2013
Record ID: 1132321
Full text PDF: http://www.theseus.fi/handle/10024/58412


Abstract

The purpose of this development assignment was to publish an article in the journal of Social Science and Medicine and also in a Finnish journal. The goal of this article was to bring the attention of health care professionals onto the sexual health of immigrants and minorities and onto specific aspects of the sexual behavior of immigrants. Understanding how the process of migration is changing the sexual behavior of the immigrants is crucial when dealing with customers/patients coming from other cultures. The article is narrative literature review article and it is based on the available literature. The article was written according to the instructions of the journals. With this assignment I have tried to find out how the sexuality of the (im)migrants changes in the host country. Studies show that moving from one country to another the approach to sexuality can change into a more liberal and risky orientation or it can reinforce the natal culture regarding sexuality and it can become more conservative. While both changes are recorded in literature, there is more basis for being worried about the sexual health of the (im)migrants. The cultural differences are also an obstacle towards good sexual health.; Tämän kehittämistehtävän tarkoitus oli julkaista artikkeli sekä kansainvälisessä, että kotimaisessa lehdessä. Artikkelin tarkoituksena oli tuottaa tietoa terveydenhuollon ammattilaisille maahanmuuttajien ja vähemmistöjen seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyvistä erityispiirteistä. Maahanmuutto itsessään vaikutaa yksilön seksuaaliseen käyttätymiseen, ja tämän vaikutusmekanismin tunteminen helpottaa terveydenhuollon ammattilaisten toimintaa, kun heidän asiakkaansa ovat maahanmuuttajia. Artikkeli on narratiivinen kirjallisuuskatsaus. Artikkeli on kirjoitettu Science and Medicine –journal ja Terveydenhoitajalehden ohjeiden mukaan. Tämän kehittämistehtävän avulla olen yrittänyt selvittää, miten maahanmuuttajien seksuaalisuus muuttuu vastaanottavassa maassa. Tutkimukset osoittavat, että siirtyminen maasta toiseen voi johtaa aikaisempaa liberaalimpaan ja riskialttiimpaan käyttäytymiseen, tai se voi vahvistaa omaa kulttuurin seksuaalisuuteen liittyviä normeja siten, että seksuaalikäyttäytyminen muuttuu aikaisempaa konservatiivisemmaksi. Riippumatta siitä mihin suuntaan maahanmuuttajan seksuaalikäyttäytyminen muuttuu, joka tapauksessa on selvää, että maahanmuuttajien seksuaaliterveudestä on syytä olla enemmän huolissaan kuin valtaväestön.