AbstractsBiology & Animal Science

Jännitteensäätö hajautetussa sähköntuotannossa synkronikompensaattorilla

by Mikko Mäkelä
Institution: Vaasan ammattikorkeakoulu
Department:
Year: 2014
Record ID: 1131868
Full text PDF: http://www.theseus.fi/handle/10024/73322


Abstract

The subject of this thesis was the voltage control in distributed electricity generation by the using synchronous condenser. Wärtsilä gave this subject because Wärtsilä attempt to utilize synchronous generator as a reactive power producer when active power production is not needed. The purpose of this thesis was to discover how to use synchronous generator as a synchronous condenser. What kind of conditions are there to use the generator of the stationary power plant as a synchronous condenser and what kind of possibilities does it sets to the generator voltage control. A few different kind of voltage control solutions are also introduced and differences between them and the voltage control requirements in Wärtsilä`s the most common customer countries.; Tämän työn aiheena on jännitteensäätö hajautetussa sähköntuotannossa synkronikompensaattorilla. Wärtsilä antoi tämän aiheen koska heillä on aikomus hyödyntää generaattoria myös loistehon tuotantoon silloin kun pätötehoa ei tarvita. Tehtäväni oli tutustua miten käyttää synkronikompensaattoriin jännitteensäätäjänä. Minkälaisia edellytyksiä on käyttää pysähdyksissä olevan voimalaitoksen generaattoria synkronikompensaattorina ja minkälaisia vaatimuksia se asettaa generaattorin jännitteensäätömenetelmälle. Työssä on myös esitetty ja vertailtu esilaisia jännitteensäätömenetelmiä. Työssä tutustuaan myös minkälaisia säännöksiä ja standardeja on säädetty yleisimmissä Wärtsilän asiakasmaissa.