AbstractsMedical & Health Science

The effects of music on chronic pain

by Oula Vaarala
Institution: Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Department:
Year: 2014
Record ID: 1131857
Full text PDF: http://www.theseus.fi/handle/10024/74549


Abstract

The purpose of this study was to find out what kind of music has been used to manage chronic pain, to identify in what kind of conditions music is listened to and to figure out the influence of music on different psychological or physiological variables among patients with chronic pain. The aim of the study was to gain information about the analgesic properties of music on chronic pain, in order to give nurses new ideas on how they can ease their patients’ pain. In this thesis a literature review has been composed to analyze what kind of results have been found in research articles about using music as an intervention for alleviating chronic pain. Research material was obtained from databases of: PubMed, CINAHL and Cochrane Central Register of Controlled Trials. Altogether seven articles were included for the study. According to the review, music has a positive effect on chronic pain. All articles found that music decreases the sensation of pain. Music was listened usually 20 minutes to 1 hour per day. Classical music and string instruments were widely used in the studies. Music was listened at home and in hospitals in relaxing settings without extraneous stimuli. The decrease of depression was also regarded in several articles.; Tämän työn tarkoituksena on selvittää minkälaista musiikkia on käytetty kroonisen kivun hoitoon, kartoittaa minkälaisessa ympäristössä musiikkia on kuunneltu sekä löytää tietoa musiikin mahdollisista vaikutuksista eri psyko- ja fysiologisiin muuttujiin potilailla, joilla on krooninen kipu. Tavoitteena oli löytää arvokasta tietoa hoitajille musiikin kivunlievittämisominaisuuksista kroonisen kivun hoidossa Tässä kirjallisuuskatsauksessa on kerätty yhteen ja analysoitu tutkimustuloksia, jotka käsittelevät musiikin vaikutuksia kroonisen kivun hoidossa. Tutkimusmateriaali löytyi PubMedin, Cinahlin ja Cochranen tietokannoista. Yhteensä seitsemän artikkelia otettiin tarkasteluun. Katsauksen mukaan musiikilla on positiivinen vaikutus krooniseen kipuun. Kaikki artikkelit todistivat musiikin vähentävän kroonista kipua. Musiikkia kuunneltiin pääsääntöisesti säännöllisesti 20 minuutista yhteen tuntiin päivittäin. Klassisen musiikin ja kielisoittimien käyttö tutkimuksissa oli yleistä. Tutkimuksissa tutkimusryhmät kuuntelivat musiikkia rauhallisissa olosuhteissa, hyvin levänneinä ja vailla häiriötekijöitä. Joissakin tutkimuksissa myös tuotettiin musiikkia esimerkiksi laulamalla. Musiikin huomattiin myös vähentävän masennusta useissa tutkimuksissa.