AbstractsBusiness Management & Administration

Customer Engagement in the Market Introduction Plan of TerveysRuori

by Noora Launiemi
Institution: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Department:
Year: 2014
Record ID: 1130216
Full text PDF: http://www.theseus.fi/handle/10024/74091


Abstract

In just a few years mobile applications have made their way into personal mobile phones and the number of applications available has rocketed. This creates challenges for new mobile applications entering the market to make a lasting impact on consumers’ lives, as the world is saturated with advertisements for products and services that have to fight for attention. This thesis seeks to explain ways to engage consumers through promotional marketing actions. It sets out ways for TerveysRuori, a Finnish mobile application concerning health habits, to create emotional attachments to itself, in order to engage consumers to download the mobile application and return to TerveysRuori time and time again, through a market introduction plan. Secondary research was conducted to create a foundation on what engages the human mind and how this information can be used for marketing purposes. Primary knowledge gathered by working for the commissioning party helped the author to make this secondary research relevant for TerveysRuori. In TerveysRuori’s case the emotional engagement will be achieved through superior customer usage experience and service, as well as through an emotionally engaging promotional campaign targeting specific audiences in Lahti municipality. The research conducted shows that through multiple sensory cues the human mind can be more effectively engaged, which develops a long lasting impact that can evolve into a love relationship with great loyalty towards the brand.; Viime vuosien aikana mobiilisovellukset ovat löytäneet tiensä yksityisiin kännyköihin ja sovellusten määrä on räjähtänyt. Tämä asettaa haasteita uusille sovelluksille, jotka haluavat tehdä lähtemättömän vaikutuksen ihmisiin. Erilaiset tuotteet ja palvelut taistelevat huomiostamme ja tähän väliin voi olla vaikea löytää uuden mobiilisovelluksen omaa paikkaansa. Tämä opinnäytetyö etsii mahdollisuuksia herättää kuluttajien mielenkiintoa tunnetasolla markkinoinnin kautta. Se ehdottaa asteittaisella lanseerauksella TerveysRuorille, suomalaiselle terveys-sovellukselle, mahdollisuuksia joilla sitouttaa kuluttajia lataamaan sovellus ja palaamaan TerveysRuoriin kerta toisensa jälkeen. Toissijainen tutkimus toteutettiin jotta saataisiin tietoa siitä mikä kiinnostaa ihmismieltä mainoksissa ja miten tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi markkinoinnissa. Opinnäytetyön kirjoittaja sai arvokasta alkuperäistietoa työskennellessään toimeksiantajalle. Tämä primääri tieto auttoi kirjoittajaa tekemään asteittaisesta lanseeraussuunnitelmasta asiallisen juuri TerveysRuorille. TerveysRuorin tapauksessa tunneperäinen sitoutuminen toteutetaan ensiluokkaisella käyttökokemuksella ja asiakaspalvelulla, sekä kohderyhmien tunteisiin vetoavalla mainoskampanjalla Lahden seudulla. Tutkimus osoitti että ihmismielen mielenkiinnon voi herättää tehokkaammin käyttäen moniin aisteihin vetoavia mainoksia. Nämä jättävät vahvemman muistijäljen josta voi syntyä rakkaussuhde vahvalla uskollisuudella tuotemerkkiä kohtaan.