AbstractsBusiness Management & Administration

Sophisticated Ordering Tool for WRM Products

by Maria-Corina Sibinescu
Institution: Vaasan ammattikorkeakoulu
Department:
Year: 2014
Record ID: 1130015
Full text PDF: http://www.theseus.fi/handle/10024/79214


Abstract

The process of ordering a product should be convenient for both the customer and the seller. As a means to simplify the ordering of a highly customizable product with a large number of possible features, it is useful to have an efficient and interactive ordering tool that can guide the customer through placing a correct and complete order. The aim of this thesis is to develop a user interface for a web-based ordering tool, which allows easily customizing the order and saving the data into a designated database. The user interface is implemented using HTML, CSS and the AngularJS framework. Furthermore, choosing the desired features of the ordered product makes use of the REST API of an existing order configurator tool. The user interface communicates with the REST API using the CORS technology, constantly exchanging JSON data to customize the order. Lastly, when the order is fully configured, the data is processed using PHP, being sent to the concerned sales personnel within the company, as well as saved in an OpenERP database for further use. The ordering tool is a useful method of simplifying the sales process and ensuring that a placed order is valid and fully configured.; Tilausprosessi on parhaimmillaan joustava sekä asiakkaalle että myyjälle. Monimutkainen ja hyvin modulaarinen tuote, jossa on suuri määrä mahdollisia valintoja voi helposti olla sekä asiakkaalle vaikea ostaa että myyjälle vaikea myydä. Asian helpottamiseksi tarvitaan tehokas ja interaktiivinen tilaustyökalu, joka ohjaa asiakasta luomaan oikean ja täydellisen tilauksen. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa käyttöliittymä selainpohjaiselle tilaustyökalulle, joka mahdollistaisi monimutkaisen tuotteen tilaamisen helposti ja tiedon tallettamisen sille tarkoitettuun tietokantaan. Käyttoliittymän ohjelmointi toteutettiin HTML:llä, CSS:llä ja AngularJS:llä. Lisäksi tilattavien tuotteiden toiminnallisuuksien näyttämisessä ja valitsemisessa tilaustyökalu kommunikoi Summium myynticonfigurattorin REST API:a vasten CORS-teknologia käyttäen välittäen JSON-muotoista tietoa. Lopuksi kun tuotteen valinnat on tehty, tieto prosessoidaan PHP:tä käyttäen ja lähetetään tarvittaville myyntihenkilöille sekä talletetaan OpenERP:n tietokantaan jatkokäsittelyä varten. Opinnäytetyössä toteutettu tilaustyökalu helpottaa tilausprosessia ja varmistaa asiakkaiden tekemien tilausten oikeellisuuden.