AbstractsBiology & Animal Science

Setting the framework for the relations between the Commonwealth and the European Union

by María Mut Bosque
Institution: Universitat Internacional de Catalunya
Department:
Year: 2014
Keywords: Commonwealth; Unió Europea; Relacions Internacionals; Organitzacions Internacionals; Dret Internacional
Record ID: 1128335
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10803/275987


Abstract

L'objectiu principal d'aquesta tesi consisteix a analitzar quin tipus de relacions existeixen entre la Unió Europea i la Commonwealth, per a això en la tesina es va dur a terme una rigorosa anàlisi comparativa de les dues organitzacions internacionals. En aquest sentit, considerem oportú incloure en aquesta tesi les principals conclusions d'aquesta anàlisi amb l'objectiu que ens serveixi de punt de partida i poder desenvolupar un seguit de propostes concretes. A partir d'aquesta anàlisi, al llarg d'aquestes pàgines examinarem els vincles existents entre ambdues organitzacions, a través de diferents variables, com ara les àrees d'activitat, el mètode que utilitzen, les competències que desenvolupen, els acords que els uneixen i els Estats membres que comparteixen. Finalment, proposarem un marc de relacions, per al desenvolupament d'una cooperació i col • laboració estable. Així mateix, hem considerat oportú incloure un breu marc d'estudi de la Commonwealth ja que aquesta organització no ha rebut a penes atenció, particularment en els darrers anys. Un dels principals motius que em van portar a escollir la relació entre la Commonwealth i la Unió Europea com a objecte d'estudi d'aquesta tesi, és que no hi ha estudis que les relacionin i en aquest sentit pot resultar un treball original i nou. A més, m'agradaria donar a conèixer la Commonwealth, ja que es tracta d'una organització allunyada de la realitat històrica, política i jurídica catalana i, per tant, desconeguda per a nosaltres, però amb un gran potencial si aquest es canalitza correctament. La finalitat d'aquesta tesi és doble, en primer lloc pretén mostrar la important tasca conjunta que ambdues organitzacions podrien desenvolupar, especialment en els àmbits comercial i humanitari. Ja que ambdues comparteixen xarxes comercials i estats als quals va destinada aquest tipus d'ajuda, també comparteixen interessos i valors comuns, així com mètodes de treball similar. La segona de les finalitats que persegueix aquesta tesi es tracta de posar de manifest la necessitat d'incrementar aquestes relacions, tenint en compte el context de globalització en què ens trobem immersos, on l'establiment de xarxes d'interconnexió transregional és de vital importància. En aquest sentit, com dèiem es tracta d'una tesi constructiva, pretén formular un marc de relacions entre la Commonwealth i la Unió Europea. Quant a l'estructura, aquesta tesi es divideix en tres parts. La primera és de caràcter introductori, s'hi presentarà la Commonwealth i les principals conclusions de l'anàlisi comparativa als que arribem a la tesina, pels motius que hem assenyalat anteriorment. A la segona part es durà a terme l'anàlisi de les relacions que mantenen les dues organitzacions i en la tercera part, a manera de conclusions, es formularà el marc que proposem a l'hora de guiar les futures relacions. Finalment, es tracta de la relacions entre dues organitzacions internacionals, de naturalesa "sui generis". En el sentit que tant l'evolució històrica, la transformació que han experimentat al llarg del…