AbstractsMedical & Health Science

Taxonomic study of clinical and environmental isolates of arthroconidial, acremonium-like and ochroconis-like fungi

by Dixie Alejandra Giraldo López
Institution: Universitat Rovira i Virgili
Department:
Year: 2015
Keywords: Fongs; Filogènia; Taxonomia; Hongos; Filogenia; Taxonomía; Fungi; Phylogeny; Taxonomy
Record ID: 1125022
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10803/292251


Abstract

En aquets tesis es vol enfocar en l'estudi dels géneres fúngics Acremonium, Arthrographis, Arthropsis, Ochroconis, Sarocladium, Scytalidium i Verruconis. Alguns d'ells són ocasionalment aïllats de mostres clíbiques, encara què, l'espectre real de les seves espècies en l'area clínica es poc coneguda, sumant-li la seva difícil identificació i complexa taxonomia. Es van estudiar un total de 248 aïllats, 131 obtingust de mostres clíniques o de sòls i 117 corresponents a soques tipus o de referència de col.leccions internacionals de cultius. La caracterizació fenotípica dels aïllats es va realitzar a traves de l'observació de les seves característiques macroscópiques i microscópiques. La identificació molecular, mitjacant la seqüenciació de les regions ribosomals ITS i LSU. Per obtenir una millor resolució filogenética entre algunes espècies, es van seqüenciar regions parcials d'altres gens (actina, tubulina, factor de elongació, RNA polimerasa i quitina sintasa). L'activitat in vitro d'alguns antifúngics va a ser evaluata front a espècies de Arthrographis, Arthropsis, Ochroconis i Scytalidium. Apart de les espècies comunment conegudes com a patògens oportunistes A. kalrae i V. gallopava, altres espècies no conegudas previament a partir de mostres clíniques vàren ser identificades (Arthropsis hispanica, Sarocladium terricola, Scytalidium cuboideum i Ochroconis cordanae). Incluint les noves espècies descrites aquí: Acremonium dimorphosporum, A. moniliforme, Arthrographis chlamydospora, A.; pseudostrictum i S. subulatum. Adicionalment, quatre géneres nous, Acremoniopsis, Brunneomyces, Cervusimilis i Collarina i 16 nous taxons, Acremoniopsis suttonii, Acremonium asperulatum, A. citrinum, A: parvum, A: pilosum, A. variecolor, Brunneomyces brunnescens, B. hominis, B. europaeus, Cervusimilis alba, Collarina aurantiaca, Ochroconis icarus, Sarocladium gamsii, S. implicatum, S. summerbellii i S. terricola, vàren ser descrits de mostres de diferents origens. En general, les proves de sensibilitat antifúngica mostrar que la terbinafina va ser la droga més activa davant les espècies avaluades, excepte per S. cuboideum, on el posaconazol va a mostrar la millor activitat En esta tesis nos enfocamos en el estudio de los géneros fúngicos Acremonium, Arthrographis, Arthropsis, Ochroconis, Sarocladium, Scytalidium y Verruconis. Algunos de ellos son ocasionalmente aislados de muestras clínicas, sin embargo, el espectro real de sus especies en el área clínica es poco conocido, sumado a su difícil identificación y compleja taxonomía. Se estudiaron un total de 248 aislados, 131 obtenidos de muestras clínicas o de suelos y 117 correspondientes a cepas tipo o de referencia de colecciones internacionales de cultivos. La caracterización fenotípica de los aislados se realizó a través de la observación de sus características macroscópicas y microscópicas, y la identificación molecular, mediante la secuencación de las regiones ribosomales ITS y LSU. Para obtener una mejor resolución filogenética entre algunas especies, se secuenciaron regiones…