AbstractsPolitical Science

Foreign policy of turkey and spain versus middle east, after 2002. Transition to democracy and new international agents

by Gozde Demirel
Institution: Universitat Rovira i Virgili
Department:
Year: 2014
Keywords: turquía; España; Política Exterior; Medio Oriente; Revoluciones Árabes; Democratiación; Islamismo
Record ID: 1124503
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10803/145484


Abstract

Turkey and Spain experienced drastic changes after Second World War. Turkey started the occidentalization process, with the reforms made by Atatürk but today the country still has continued struggle somewhere between full democracy and authoritarianism. On the other hand Spain stands as a solid example of democratic consolidation. The focus of the thesis is to analyze the effects of democratic transition and consolidation to foreign policy decision making process. The idea is to properly examine similar and different cases in both states and see the results in decision making. In particular, the main focus is Middle East policy of Turkish Republic between 2002 and 2013. The perspective of research is mainly based on the relations of Turkey with Middle East countries, Iran, Iraq, Syria, Israel and also Cyprus. Alternately, purpose of the dissertation is to comprehend the fundamental characteristic of Turkey‘s foreign policy under AKP rule and in what way and wherefore Turkish foreign policy changed. Additionally, the importance of Alliance of Civilizations and Barcelona Process clarified in the framework of democracy and peace promoters in Middle East region. Key worlds: Turkey, Spain, foreign policy, Middle East, democracy, revolutions, Islamism, Alliance of Civilizations and Barcelona Process; İspanya’nın ve Türkiye’ninyakınsiyasi tarihini tahlil edildiğinde, iki ülke arasında benzeşen yanlar bulduğu gibi farklı noktalarda rastlayabiliriz. BilindiğiüzereTürkiye’ninbatılılaşmasüreci Atatürk’ünönderliğinde gerçekleşen reformlarla başlamıştır, buna rağmengünümüzTürkiye’si tam demokrasi ve otoriter rejimin arasındakalmıştır. Diğertaraftanİspanya tam demokrasiyleyönetilmektedir. Bu tezin amacı, demokrasiyegeçiş sürecinde İspanya ve Türkiyeörneklerini inceleyerek iki ülkearasındaki benzer ve farklıyönleri bulmak ve demokrasiye geçiş ve konsolidasyon sürecinin diş politika karar verme sürecindeki etkilerini incelemektir.Daha spesifik olarak, bu araştırma Türkiye’nin 2002 ve 2013 yılları arasında kiOrtadoğu dış politikasını mercek altına yatırmaktadır. Bu hedef doğrultusundaTürkiye’nin Irak, Iran, Suriye, Israil ve Kıbrıs’la olan ilişkileri incelenmiştir. Ayni zamanda Milletler İttifakı ve Barselona Süreci, Ortadoğu bölgesi barışdestekleyicileri olarak ele alınmaktadır.; La historia de la república, la transición a la democracia en el caso de Turquía y España ha tenido algunas similitudes y diferencias. Turquía inició el proceso de occidantalisation por las reformas hechas por Atatürk. Hoy en día, el país aun continua su lucha entre la plena democracia y el autoritarismo. Por otro lado, España se erige como un sólido ejemplo de la consolidación democrática. Esta tesis se enfoca en analizar los efectos de la transición y la consolidación de la democracia en la toma de decisiones en la política exterior. Se pretende investigar casos similares de ambos estados y ver los resultados en la toma de decisiones. En particular, el objetivo principal es estudiar en profundidad la política exterior de Turquía hacía el Medio…