AbstractsBiology & Animal Science

Impact of different mesh parameters on chronic pain and foreign body feeling after open inguinal hernia repair

by Ceith Nikkolo
Institution: Tartu University
Department:
Year: 2014
Keywords: kubemesong; alloplastilised implantaadid; krooniline valu; plastiline kirurgia; operatsioonijärgne periood; elukvaliteet; inguinal hernia; alloplastic implants; chronic pain; plastic surgery; postoperative period; quality of life
Record ID: 1122535
Full text PDF: http://hdl.handle.net/10062/43865


Abstract

Peale võrkude kasutusele võtmist songade ravis on sagedaseks probleemiks muutunud songaplastika järgne krooniline valu ja võõrkehatunne, mis võivad oluliselt halvendada patsientide elukvaliteeti. Antud uuringu eesmärgiks oli hinnata kroonilise valu ja võõrkehatunde esinemist erinevate võrkude kasutamisel ja selgitada millised võrgu omadused mõjutavad oluliselt krooniliste sümptomite teket kubemesonga plastika järgselt. Samuti oli eesmärgiks hinnata patsientide elukvaliteeti kubemesonga operatsiooni järgselt. Kroonilist valu esines 6. operatsiooni järgsel kuul kuni 59,4 % ja võõrkehatunnet kuni 47,8 % patsientidest. Meie uuringu tulemuste kohaselt ei oma võrgu kaal, poori suurus ja võrku kinnitavad õmblused olulist mõju kroonilise valu tekkimisele. Kuna esines seos varajase tugeva valu ning kroonilise valu tekkimise vahel kubemesonga plastika järgselt, siis on vajalik parema operatsioonijärgse valuravi skeemi väljatöötamine. Kolm aastat peale operatsiooni esines kroonilist valu oluliselt vähem kui 6. operatsioonijärgsel kuul. Seega juhul, kui kaalutakse kroonilise valu tõttu kirurgilist ravi, tuleks see võimalusel edasi lükata rohkem kui aasta peale esmast operatsiooni. Arvestades, et kroonilise valu esinemine on kubemesonga plastika järgselt sage, peaks nendel patsientidel, kellele kubemesong kaebuseid ei põhjusta, kirurgilise ravi kuni kaebuste tekkimiseni edasi lükkama. Sümptomaatilisi kubemesongasid on soovitav opereerida plaanilises korras esimesel võimalusel, kuna patsientide elukvaliteet paranes oluliselt kubemesonga operatsiooni järgselt. Samuti näitab elukvaliteedi paranemine kubemesonga plastika järgselt seda, et kubemesongadel on elukvaliteedile suurem mõju, kui seni arvatud. Arvestades, et kubemesonga plastika järgne krooniline valu on sage probleem, siis on kindlasti vajalik võrkude muude omaduste ja eriti võrkude erinevate omaduste kombinatsioonide edasine uurimine. After the widely used alloplasty in inguinal hernia surgery, the most common complications are chronic pain and foreign body feeling, which can have a major influence on patients’ quality of life. The aims of this study were to evaluate the rate of chronic pain and foreign body feeling after open inguinal hernia repair in case of using different meshes and to clarify which mesh parameters have a significant influence on development of chronic symptoms. Furthermore, the aim was to evaluate patients’ quality of life after inguinal hernia repair. Up to 59.4 % of patients reported having experienced pain during different activities at 6-month follow-up. The feeling of a foreign body in the inguinal region was experienced by up to 47.8 % of patients. According to our studies, the weight, pore size and suture fixation of a mesh do not have a significant impact on development of chronic pain. Considering the high rate of early severe postoperative pain and the association between early severe pain and development of chronic pain, a better postoperative pain control strategy is needed. Significantly less patients experienced pain during…