AbstractsBiology & Animal Science

Ivanhoe, chivalry and ideals of masculinity

by Kasper Lund Hjorth
Institution: Roskilde University
Department:
Year: 2015
Keywords: Chivalry; Medievalism; Ivanhoe; Gentleman; Masculinity; Victorian; Sir Walter Scott
Record ID: 1122300
Full text PDF: http://rudar.ruc.dk/handle/1800/18797


Abstract

I dette projekt har jeg forsøgt at visse hvilket ideal for maskulinitet, Sir Walter Scott fremstiller i sin bog Ivanhoe fra 1820. Min interesse lå i at se på hvordan en så åbenlyst nostalgisk bog, kan ses som værende en del af den genopfindelse af maskulinitets idealer der fandt sted i Victoria tidens England. Romanen er blevet analyseret ved hjælp af en redegørelse af hvilke idealer for maskulinitet der var fremherskende i 1800tallets England, især med fokus på udviklingen af idealet om gentlemanden. Udover dette er Ivanhoe også blevet analyseret ved hjælp af en redegørelse for den kulturelle bevægelse ”medievalism”, der genskabte interessen for middelalderen i 1800tallet, og spillede en vigtig rolle i udarbejdelsen af et nyt maskulinitets ideal, igennem sin interesse for ridderlighed. Som afslutning på projektet, er der en diskussion af det maskulinitets ideal Scott fremstiller i Ivanhoe, og hvordan dette passer ind i den diskussion der fandt sted omkring maskulinitet i perioden, og også hvordan dette ideal passer sammen med, eller adskiller sig fra, idealtet om gentlemanden. Denne diskussion sluttes af med en kort sammenligning imellem Robert Louis Stevenson's Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde og Ivanhoe, da dette kan give et billede af hvordan en roman fra den senere victorianske periode, fremstillede maskulinitet, i forhold til hvordan en roman fra den tidligere del af den victorianske periode gjorde dette.