AbstractsLaw & Legal Studies

Denmark : On Law and Religion in Denmark for the Brill Encyclopedia

by Lisbet Christoffersen
Institution: Roskilde University
Department:
Year: 2014
Keywords: religionsfrihed; folkekirke; trossamfund; religionsret
Record ID: 1121754
Full text PDF: http://rudar.ruc.dk/handle/1800/16285


Abstract

Oversigtsartikel der viser state of the art vedr forholdet mellem stat, kirke og trossamfund, Ret og Religion i Danmark i følgende punkter: Sociale forhold, historisk baggrund, retskilder, individuel religionsfrihed, trossamfundenes retlige status, trossamfundenes autonomi, religion og uddannelse, religion og familieret, finansiering af religion og tro, trossamfundenes bidrag til andre offentlige instanser samt religion og strafferet. Emnerne er på forhånd opgivne