AbstractsBiology & Animal Science

Problem Boys, Gender in Education

by Christopher Macias Escalona
Institution: Roskilde University
Department:
Year: 2014
Keywords: Hegemonic, Gender, Education, Masculinity, Femininity, homosexuality, 'the silence', biological determinism, social construction, identities
Record ID: 1120075
Full text PDF: http://rudar.ruc.dk/handle/1800/14830


Abstract

Dette projekt er udarbejdet for at undersøge opfattelsen af køn, med et særligt fokus på drenge i forhold til uddannelse. Tre drenge fra Roskilde Tekniske Skole blev valgt med det formål at lave en dybdegående analyse af dem, deres syn på køn og uddannelse. Problemformuleringen, med henblik på overnævnte, er derfor: How do Magnus, Janus and Kenneth perceive their life world in relation to the gendered paradigms in society and what are the consequences of this in an educational context? Emnet blev valgt på baggrund af en fælles interesse for de problemstillinger der eksisterer indenfor diskurserne om køn, samt et ønske om at få et dybere indblik i de tre drenges livsanskuelser, erfaringer med uddannelse og syn på kønsroller. Der blev foretaget et interview i form af en fokus gruppe, hvilket herefter blev analyseret i kontekst med de relevante teorier der er at finde indenfor biologi og social-konstruktivisme. Interviewet er udført med henblik på at give et detaljeret billede af drengenes livssyn og holdning til uddannelse og køn. Et hegemonisk maskulint verdenssyn og de kønnede forestillinger i samfundet har altomfattende indflydelse på drengenes uddannelsesmuligheder og livsopfattelse. Den standardiserede måde uddannelsessystemet er udformet på, der kun fokuserer på faglig præstation, er begrænsende i forhold til drengenes faglige muligheder, da den ikke tilgodeser forskellige måder at lære på. Samtidigt med at være standardiseret, opererer uddannelsessystemet også inde for en stereotypisk forestilling af kønnene, som i sidste ende forstærker deres faglige begrænsninger i endnu højere grad. Det kan derfor konkluderes at man i forbindelse med køn, ikke kan argumentere at det er baseret som værende kun biologisk deterministisk eller social konstruktivistisk, men en variation af begge.