AbstractsLanguage, Literature & Linguistics

Vytvoření databáze vzorků za účelem rozpoznávání řeči

by Petr Grobelný
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: rozpoznávání řeči; řečový korpus; TIMIT; fonetická transkripce; anotace; speech recognition; read speech corpus; TIMIT; phonetic transcription; annotation
Record ID: 1097982
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/12208


Abstract

Práce se zabývá rozpoznáváním řeči a tvorbou řečové databáze, která bude sloužit jako trénovací a testovací data pro systém rozpoznávání řeči. Daný korpus je navrhnut jako databáze čtené řeči. V teoretické části je čtenář seznámen s pojmem rozpoznávání řeči a je hlouběji uveden do problematiky. Praktická část se skládá z podrobného postupu vytvoření databáze čtené řeči. Samotná databáze je prezentována na přiloženém médiu. V závěru práce je přiložena potřebná dokumentace celé databáze.; This thesis deals with problems of speech recognition and creation of speech corpus, which will serve as a training or testing data for speech recognition system. Mentioned corpus is designed as a corpus of read speech. In theoretical part reader is acquainted with the term Speech Recognition and then is more deeply introduced to the problems. The practical part consists of a detailed description of read speech database creation. The very corpus is then presented on the attached data carrier. In the last part there is a documentation of the read speech corpus presented.