AbstractsPolitical Science

Dopad evropských strukturálních fondů a evropské politiky na malé a střední podniky

by Michal Kašpar
Institution: Brno University of Technology
Department:
Year: 0
Keywords: štrukturálne fondy; európska politika; stredné a malé podniky; Európska únia; Európska komisia.; Structural funds; european policy; SMEs; European union; European commission.
Record ID: 1097919
Full text PDF: http://hdl.handle.net/11012/24816


Abstract

Diplomová práca popisuje malé a stredné podniky, ich rozvoj a podporu poskytovanú európskou politikou a štrukturálnymi fondami. Použitie relevantnej literatúry a prípradových štúdií umožnuje poskytnúť kritický pohľad na danú problematiku. Na konci práce sú navhrnuté odporúčania na zlepšenie a záver.; This master’s thesis describes small and medium enterprises, development factors and the support provided to them by EU policies and structural funds. By the support of relevant literature and case studies, critical view is given on this issue. At the end of the paper the conclusions and further recommendations are proposed.